Jan Dražan, zástupce šéfredaktora Echa, a Jan Pergler, někdejší novinář, teď manažer v ČSOB, vydávají ve vlastním Nakladatelství Zeď druhou knihu. První byla série rozhovorů Náš Václav Havel, druhou je román Ferdinanda Peroutky Oblak a valčík. První pokřtili 17. listopadu, druhou pak 7. prosince a úspěšně na ni vybírali na Hithitu. Obě je možné běžně koupit, i přes internet.

Adform zajistí digitální byznys Media Investments

Provozovatel reklamních technologií a mediální agentura ohlašují strategickou spolupráci.

Michael Štádler

Manažer české pobočky dánského Adformu Michael Štádler

Mediální agentura Media Investments a technologická firma Adform, zajišťující provoz reklamních systémů, začaly spolupracovat úžeji než dosud. V rámci nově uzavřeného strategického partnerství ohlásily, že Adform se bude přímo podílet na přípravě komunikační strategie klientů Media Investments v digitálních médiích. Zahrne to strojový (programatický) nákup reklamy, služby ad servingu a reklamu s využitím formátů rich media.

„Internet se pro nás stává čím dál důležitějším, proto jsme se ve spolupráci s Adformem, který bude každodenně v kontaktu s našimi klienty, rozhodli výrazně posílit digitální byznys,“ řekl šéf Media Investments Jan Klápa. „Očekáváme, že dojde k významnému navýšení celkových investic do digitální reklamy,“ slibuje si od kooperace Michael Štádler z Adformu.

Firma se na sklonku minulého roku potýkal s nesrovnalostmi v měření počtu zobrazených reklamních ploch. Některé tuzemské mediální domy a prodejci online reklamy proto čísla Adformu přestali akceptovat jako podklad pro platby.