Odstartoval lifestylový web Ženy.cz, se sloganem Hýbeme světem, kromě vlastních materiálů bude přinášet obsah časopisů Moje psychologie, Dieta, OK! Magazine a F.O.O.D. téhož vydavatele CN Invest. „Nechceme kopírovat stávající weby pro ženy. Vidím velký potenciál v tom, přinášet více obsahu z reálného života,“ uvádí šéfka projektu Dita Křížová, jež do března dělala v digitálním týmu Českého rozhlasu. Projekt chce za rok získat půl milionu reálných uživatelů měsíčně.

Fond životního prostředí má tendr za 20 milionů

Stát chce reklamou v tisku, na internetu, v rozhlase i v televizi upozornit na dotace.

Státní fond životního prostředí ČR vypsal veřejnou zakázku na nákup inzertního času a inzertní plochy v televizi, v rozhlasu, na internetu a v tisku pro kampaň, která má veřejnost a potenciální žadatele seznámit se dvěma hlavními dotačními programy tohoto fondu. Rozpočet zakázky činí 20 milionů Kč, zakázka je vypsána na období od podpisu smlouvy do 31. května 2018. Zadávací řízení by mělo být zahájeno 15. března 2016. Informuje o tom Věstník veřejných zakázek.

Z celkového rozpočtu by mělo osm milionů Kč připadnout na inzerci v tisku, šest milionů Kč na nákup televizních časů, čtyři miliony na online reklamu a dva miliony na nákup rozhlasových časů.

„Na základě zkušeností z předchozí veřejné zakázky a provedeného průzkumu bylo zjištěno, že agenturní dodavatel nakoupí inzertní plochu a vysílací časy za nižší ceny, než v případě, že by tento nákup prováděl přímo zadavatel,“ uvedl fond, podle nějž disponují specializované agentury kromě vyšších slev také profilem čtenářů i cílovými skupinami a poskytují odborné konzultace při výběru periodika.