Odstartoval lifestylový web Ženy.cz, se sloganem Hýbeme světem, kromě vlastních materiálů bude přinášet obsah časopisů Moje psychologie, Dieta, OK! Magazine a F.O.O.D. téhož vydavatele CN Invest. „Nechceme kopírovat stávající weby pro ženy. Vidím velký potenciál v tom, přinášet více obsahu z reálného života,“ uvádí šéfka projektu Dita Křížová, jež do března dělala v digitálním týmu Českého rozhlasu. Projekt chce za rok získat půl milionu reálných uživatelů měsíčně.

Média pro resort průmyslu koupí Knowlimits

Agentura vyhrála veřejnou zakázku v hodnotě 14,9 milionu Kč, kampaň má přijít ještě letos.

Ministerstvo průmyslu a obchodu si na realizaci mediální kampaně propagující Průkazy energetické náročnosti budov vybralo agenturu Knowlimits. Hodnota zakázky dělá 14,9 milionu Kč. Úkolem agentury bude zajistit nákup mediálního prostoru v televizi, tisku a na internetu s využitím již vytvořeného kreativního konceptu komunikační i edukativní kampaně. Kampaň by měla začít ještě letos a běžet až do 20. prosince.

Průkaz energetické náročnosti budov slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy. Hodnotí veškerou energii potřebnou pro provoz budovy, tedy energii na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním a klimatizací a energii na osvětlení. Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni zajistit jeho zpracování při prodeji budovy nebo její ucelené části, při pronájmu budovy a od 1. ledna 2016 i při pronájmu ucelené části budovy.