Proběhl náš pátý PR Brunch uspořádaný s agenturou Pram Consulting. Přehrajte si videozáznam.

HbbTV

Hybrid Broadcast Broadband Television. Od června 2010 oficiální evropská platforma pro televizní služby na vyžádání. Umožňuje doplnit digitální televizní vysílání obsahovými i marketingovými interaktivními službami, standardními v prostředí internetu.