Televize Prima Zoom přináší čtyři rozhovory s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, které natočil režisér Oliver Stone. Seriál Svět podle Putina (The Putin Interviews) přichází týden po americké premiéře na kanálu Showtime. Prima Zoom je dává od 19. do 22. června vždy od 20.00.

Výstava pro podnikání a franchising

Marketing, franchising a podpora podnikání se bude probírat na dvou dnech přednášek.

Mezinárodní výstava pro podnikání a franchising v Praze

Výhody a možnosti franchisingu pro malé a střední podnikání a představitele světoznámých značek se představí na 4. ročníku Mezinárodní výstavy pro podnikání a franchising v Praze v úterý 17. a ve středu 18. května 2016 v Praze na Pankráci. Pořadatelem výstavy a doprovodných konferenčních programů je Franchise & Retail Academy. Záštitu nad akcí i letos poskytlo ministerstvo průmyslu a obchodu. Médiář je mediálním partnerem akce.

Franchising umožňuje rychle a v zásadě bez rizika aplikovat know-how poskytnuté franchisorem. Mezinárodní výstava pro podnikání a franchising je největší přehlídkou franchisových systémů a zdrojem informací o franchisovém podnikání. Cílem veletrhu je podpora franchisových systémů a této formy podnikání v Česku. Je určena všem návštěvníkům, zejména však malým a středním podnikatelům, kteří hledají další formy podnikání a jiným skupinám zajímajícím se o nové výzvy, trendy a podnikatelské inovace.

Za čtyři roky se výstavy účastnilo téměř 200 vystavovatelů a více než 2.000 odborných návštěvníků.

Organizátoři uvádějí, že poptávka uspořádat zmíněnou výstavu vznikla z podnětu samotných vystavovatelů a že v uvedené oblasti podnikání je stále otevřený prostor pro aktivní získávání nových kontaktů a výměnu informací. Akce podle nich může sloužit jako adekvátní prostředí pro přípravu na rozšíření tradičních a vstup nových značek do prostředí českého a slovenského podnikání.

Ve dvou dnech události proběhne kolem 50 přednášek. Souběžně probíhající dvoudenní konference tak přinese témata jako marketing, franchising, podpora podnikání. Hlavním posláním bude prezentace franchisových systémů a networking.

Návštěvníci výstavy jsou očekáváni převážně z řad zájemců o franchisové podnikání, potenciálních master franchisantů a franchisantů. Jsou zváni návštěvníci, kteří si přejí zahájit své podnikání právě touto formou. V neposlední řadě pořadatel bude zvát malé a střední podnikatelé a jejich zaměstnance, studenty vysokých škol i laickou veřejnost.