10 trendů content marketingu podle šéfa Newcastu

Video zůstává preferovaným formátem jak pro spotřebitele, tak pro marketéry značek, přijel do Prahy říct Mark Waugh, globální marketingový ředitel agentury Newcast.

Mark Waugh, globální marketingový ředitel Newcastu. Foto: Jarda Šícha

Mark Waugh, globální marketingový ředitel Newcastu. Foto: Jarda Šícha

Na pražskou konferenci Newcast pozvali organizátoři Marka Waugha, globálního marketingového ředitele této contentové agentury z uskupení ZenithOptimedia, zodpovědného i za obsah z Velké Británie. Ten představil účastníkům deset globálních trendů v content marketingu, které by měly nejvíc ovlivnit dění v této oblasti v nejbližší době. Co se tedy podle nej stane?

  1. Dojde k nárůstu strategií značek stojících právě na tvorbě vlastního obsahu k propagaci. Význam příběhů a obsahové tvorby v současném rychle se měnícím digitálním prostředí neustále vzrůstá a značky by měly tyto atributy při své komunikaci využívat.
  2. Mění se agenturní prostředí, v němž se zadavatelé pohybují, a to do té míry, že to lze označit za vznik nového komplexního ekosystému, zahrnujícího řadu nově vzniklých specializovaných agentur – mediálních, PR, reklamních, digitálních, výkonnostních nebo agentur pro sociální média –, přičemž všechny pracují s obsahem.
  3. Stále silněji se projevuje nástup nových talentů, využívajících nové technologie – youtuberů, bloggerů, specialistů na krátké formáty, vývojářů aplikací, datových vizualistů, datových žurnalistů.
  4. Nadále přitom platí, že v oblasti obsahu zůstává králem video. Je to nejrychleji rostoucí formát, a to i přesto, že se mění obrazovky, jimž dáváme při sledování obsahu přednost. Video zůstává preferovaným formátem jak pro spotřebitele, tak pro marketéry značek. Reklamní investice určené pro něj proto sílí.
  5. Sociální kanály se stávají partnery v oblasti placených médií – umožňují sdílení obsahu, stávají se novou televizí.
  6. Chatovací platformy získávají nadvládu – jsou nositeli obsahu ke sdílení one-to-one.
  7. Mladí lidé ve věku od 12 do 24 let se stávají závislými na vizuálním obsahu, s čímž souvisí fakt, že u nich na stále větší popularitě a důležitosti získávají obrázkové sociální sítě Instagram, Snapchat či Pinterest.
  8. Stírají se bariéry mezi redakčním textem a reklamou - tři ze čtyř vydavatelů už nabízejí nějakou formu nativní reklamy na svých stránkách.
  9. Mění se a rozvíjejí způsoby měření efektivity obsahu, které berou v potaz nové chování spotřebitelů – míra interakcí, strávený čas, nové nereklamní metriky (ROI of content).
  10. Bariéry, které doposud držely klienty zpátky, v návaznosti na výše uvedená pravidla padají. Klienti postupně přehodnocují, do jakých druhů obsahu investovat své reklamní rozpočty, učí se využívat nové nereklamní metriky a počítat si návratnost investic do obsahu (ROI of content) sami, bez agentur.