Náš newsletter se po letní pauze vrátil na začátku září k běžnému provozu: chodí každý všední den.

Pět PR kampaní, které pohnuly světem

Exkurz do historie ovlivňování veřejného mínění

Nedávno Mickey Kennedy na svém blogu popsal pět PR kampaní, které podle něj změnily svět. Podívejme se na ně podrobně. Všechny mají původ ve Spojených státech a jsou zajímavým exkurzem do historie ovlivňování veřejného mínění.

Keep America Beautiful

Každé hnutí má kdesi svůj počátek. Co stálo u zrodu „zeleného hnutí“? Dávno před Greenpeace a recyklací. Podle všeho iniciativa proti znečišťování Keep America Beautiful. První kampaň vyzývající k osobní odpovědnosti za životní prostředí se datuje do roku 1953. Tehdy se nutnosti osvěty v oblasti životního prostředí shodla skupina politiků a podnikatelů. O několik málo let později na svou stranu získávají tehdejší první dámu USA „Lady Bird“ Johnsonovou a chvíli po ní i tehdejší hvězdu televizních obrazovek kolii Lassie. Celá akce pak v roce 1970 vrcholí kampaní s plačícím indiánem.

Smokey Bear

Jedna z nejúspěšnějších a patrně nejdéle trvající osvětová kampaň v historii. Start kampaně pro prevenci lesních požárů vznikla v roce 1944. Za 2. světové války, kdy mnoho amerických mužů sloužilo v zámoří. Měla za cíl přimět veřejnost k opatrnosti v zacházení ohněm v lesích. Její tváří se stal maskot lesní správy USA medvěd Smokey. Heslo „Pouze ty dokážeš zabránit lesnímu požáru“ přežilo do dnešních dní a podle výzkumu jej zná ve spojených státech 95 % dospělých a 77 % dětí. Smokeyho dodnes potkáte před většinou vstupů do amerických lesů.

Ivy Lee

Praotec tiskové zprávy. Když v roce 1909 při vlakovém neštěstí v Atlantic City zemřelo 53 cestujících, přesvědčil Ivy Lee vedení Pensylvánských drah k otevřené komunikaci s veřejností. Místo do té doby obvyklého mlčení a mlžení. K místu havárie sezval novináře. Ti zprostředkovali veškeré detailní informace. Veřejné mínění se pochopitelně obrátilo proti Pensylvánským drahám.

Druhá část kampaně z pera Ivy Leeho obnášelo vznesení žalob na stavitele mostu, pravé viníky neštěstí a současné informování tisku o všem, co provozovatel dráhy dělá pro postižené neštěstím. Léčba zranění. Vzdělání a následné zaměstnání pro po neštěstí osiřelé děti.

Třetí fáze komunikace poté zdůrazňovala pozitivní přínos vlakové dopravy pro společnost a Pensylvánských drah dvojnásob. Ivy Leemu se podařilo zvrátit asociaci veřejnosti se značkou Pensylvánských drah z původního „s nimi nikdy“ na „jediná solidní dopravní společnost“. Do té doby nevídaná otevřenost komunikace v závěru vedla k výraznému růstu společnosti.

Bacon and Eggs

Vejce se slaninou jako typická americká snídaně? Přivezli snad tento zvyk osadníci z May Flower? Kdepak. V roce 1920 získává synovec Sigmunda Freuda Edward L. Bernays zakázku od výrobců slaniny na zvýšení zájmu veřejnosti o její konzumaci. Bernays realizuje průzkum mezi lékaři, kteří doporučují těžkou snídani v podobě vajec se slaninou jako ideální začátek dne s příznivými dopady na zdraví člověka. Výsledky výzkumu rozesílá dalším pěti tisícům lékařů, kteří snídani tomto složení doporučují svým pacientům, ti zas svým blízkým a tak dále. Doporučuje 9 z 10 lékařů. Znáte, že?

Bernays jako jeden ze zakladatelů oboru PR je současně jeho nejkontroverznější postavou. Rozbor jeho úspěchů a etického rozměru jeho počínání by zabral několik set stránek a není to účelem tohoto textu.

Vajíčka se slaninou. Hmmm. Bezpochyby moje zítřejší snídaně.

I Love New York

Na počátku nejúspěšnější z oblasti cestovního ruchu stálo logo vytvořené na zakázku newyorské radnice. Typický nápis I ♥ NY v 70. letech 20. století vytvořil grafický designér Milton Glaser. Toto jednoduché logo dodnes zdobí trička a spodní prádlo milionů obyvatel planety. V době, kdy bylo vytvořeno, se New York potýkal s řadou problémů obří aglomerace, jako je zločinnost a špatné ovzduší. Přesto během deseti let tato kampaň New Yorku přinesla zvýšení příjmů z cestovního roku o 6 miliard dolarů a počet pracovních míst v cestovním ruchu se zvýšil o více než 30 %.

Vzpomenete si na jinou kampaň, která natrvalo ovlivnila veřejné mínění a stojí za připomenutí? Řekněte.