Proč děláme web, denní newsletter, týdenní Katovnu a nově též měsíční souhrny? Poslechněte si.

7 překvapení o Češích a médiích, co zjistil výzkum BoomLab

BoomLab

BoomLab popisuje persony z řad konzumentů mediálního obsahu

Obsahová a komunikační agentura Boomerang Communication přichází s unikátním výzkumem BoomLab, který do detailu odkrývá soužití Čechů s mediálním světem. Pomocí výsledných dat dokáže agentura popsat libovolnou personu z řad konzumentů mediálního obsahu, což může firmám pomoci přesně formulovat a zacílit vlastní sdělení. Průzkum odhalil oblibu jednotlivých kanálů a mediálních formátů u různých typů publika a popsal uživatelské návyky v každém okamžiku dne. Přinesl i několik marketingových překvapení.  

1. Tisk žije, audioknihy a blogy netáhnou

Tisk rozhodně není mrtvý, pravidelně ho čte více než polovina Čechů, tištěné časopisy vůbec nezajímají jen 15 % a noviny 23 % respondentů. Naopak nejméně vyhledávaným médiem jsou audioknihy, které vůbec neposlouchá 58 % respondentů. Netáhnou ani osobní blogy – třetina je nevyhledává vůbec, další třetina na ně chodí méně často než jednou měsíčně. Ze 13 testovaných typů médií je nejpopulárnější televize, pouze každý dvacátý Čech ji nesleduje vůbec. Zároveň ji ale nevěnujeme plnou pozornost, velká část diváků ji má často jako kulisu.  

Televize bojuje o divákovu pozornost s weby, komunikátory i tištěnými magazíny a novinami

Televize bojuje o divákovu pozornost s weby, komunikátory i tištěnými magazíny a novinami

2. Rozhovory baví ženy, celebrity starší generaci

Výsledky průzkumu potvrzují rozdíly mezi ženami a muži i v tom, jaké formáty si v médiích vybírají. Rozhovory čte v on-line každá druhá žena, ale jen jeden ze tří mužů. Ti preferují sportovní výsledky a ekonomické informace. Pro ženy je sport druhým nejméně oblíbeným mediálním žánrem hned po komiksech. Generační rozdíly se nejvíce projevily ve větší preferenci komiksů mezi mladšími respondenty (19 %) a naopak silnějším zájmu o ekonomické informace (40 %) nebo zprávami o zajímavých osobnostech (39 %) mezi staršími. Další výrazné rozdíly najdeme v závislosti na vzdělání, příjmech a místě bydliště.

3. Chceme číst krátké zprávy a reportáže

Čechy obecně nejvíce baví krátké zprávy, reportáže, zábavný obsah (křížovky, kvízy, horoskopy) a rozhovory. Krátké zprávy o několika řádcích upřednostňuje 65 % lidí čtoucích články online a 60 % v tisku. V porovnání s tím delší zpravodajské články nečte ani polovina. V oblíbenosti Češi uvádějí na druhém místě reportáže, které baví hlavně věkové skupiny od 35 let výše.

Čtenáři nejvíc ocení informace shrnuté jen na pár řádků, a to jak v tisku, tak v online médiích

Čtenáři nejvíc ocení informace shrnuté jen na pár řádků, a to jak v tisku, tak v online médiích

4. Časopisy k večeři, sociální sítě v posteli

Průzkum se zabýval i kontextem denní doby, kdy Češi jednotlivá média i žánry v nich sledují. Po tisku či on-line článcích sáhneme nejčastěji při jídle nebo po cestě do práce a domů. Na mobilu si čteme zejména v pracovní době nebo brzy po probuzení a před spaním. Větší rozdíly se pak ukazují mezi jednotlivými cílovými skupinami – mladé do 24 let snáze oslovíme právě po probuzení, po mobilu jich hned sahá 25 % v porovnání s polovičním počtem respondentů nad 45 let. S rostoucím vzděláním pak přibývá i podíl čtenářů on-line médií v pracovní době či o obědové pauze.  

5. Mladí jsou denně na Facebooku

Téměř dvě třetiny respondentů (62 %), kteří používají sociální sítě, jsou denně na Facebooku, dalších 19 % pak několikrát týdně. A mezi mladými je tato síť navzdory odhadům odborníků stále zdaleka nejsilnější – denně ji využívá 81 % respondentů ve věku 16–24 let. Převážně zde konverzují s přáteli, tato síť je pro většinu z nich ale i zdrojem informací. Většina nejmladší věkové kategorie je každý den také na YouTube (61 %) a na Instagramu (54 %).

6. Většina lajků míří k fotkám přátel

Fotografie ze života přátel a známých jsou příspěvky, které si nejspíše vyslouží „like“, nebo alespoň pozornost. Uvedlo to 62 % respondentů, více jich bylo mezi ženami (71 %) než muži (51 %), ale pro obě skupiny jde o nejzajímavější příspěvky. Vtipné obrázky zaujmou třetinu lidí, o něco více těch bez maturity (37 %) než s vysokou školou (27 %). Podobně s rostoucím vzděláním klesá zájem o zábavná videa (z 34 % na 22 %).

7. Na Instagram se chodíme jen dívat

6 z 10 uživatelů Instagramu jsou pasivní pozorovatelé – chodí se většinou jen dívat na příspěvky ostatních a sami tvoří obsah jen zřídka. Jejich podíl roste s věkem, zatímco v kategorii 16–24 let jsou pasivní jen 4 uživatelé z 10, v kategorii 65+ let je to více než dvojnásobek. V nejmladší věkové kategorii je téměř třetina (31 %) těch, kteří vytvářejí obsah, ale publikuje ho jen soukromě, čtvrtina jej ale sdílí veřejně. Téměř polovina (45 %) této věkové kategorie vytváří formát instastories, s věkem podíl jejich tvůrců klesá. Ve skupině 55 a více let už stories téměř nikdo netvoří, i přesto jej i v této skupině větší část zná.

Co je BoomLab

„BoomLab nám dává odpověď na základní otázku, co Čechy v médiích baví. Z dat víme přesně, kdo, co a kdy během dne sleduje, čte nebo poslouchá. Získáváme tak jedinečnou znalost a cenný podklad pro tvorbu nejen obsahové strategie, ale také pro nastavení těch správných kanálů a marketingových kampaní,“ říká k výzkumu Michaela Raková z Boomerang Communication. Ochutnávku dat mohou marketéři uvažující o správném zacílení vlastního obsahu najít na webu BoomLab.cz. Jednoduchý kvíz jim poodhalí fakta o cílových skupinách i konkrétních osobách a dává možnost agenturu kontaktovat pro větší objem dat.

Reprezentativní internetový průzkum proběhl na panelu respondentů (metoda CAWI) ve spolupráci s agenturou DataCollect. Dotázáno bylo 1.000 respondentů ve věku 16+, 515 žen, 485 mužů. Sběr dat proběhl ve druhé polovině roku 2018.

Text je součástí placené spolupráce s Boomerang Communication, hlavní obsahovou agenturou firem Vodafone, P3, CBRE, Volkswagen nebo Ahold