Accounty a obchodníky H1.cz řídí Andrea Krejčí

Zleva Veronika Burešová, Pavel Pajkrt, Andrea Krejčí

Zleva Veronika Burešová, Pavel Pajkrt, Andrea Krejčí

Po změně v čele digitální agentury H1.cz, kdy pozici ředitele po Filipu Kahounovi od července převzal dlouholetý člen managementu Pavel Pajkrt, dochází ve firmě k dalším změnám ve vedení. Šéfkou týmu accountů a obchodníků se stala Andrea Krejčí, která dřív v agentuře působila jako account manager a teď se do „Hájedničky“ vrací po dvou letech ve společnosti Gumex. Dosavadní chief sales officer Jan Šťastný se přesouvá do role stratéga. Accounty a obchodníky vedl pět let, teď pozornost přesouvá ke strategickému rozvoji projektů a k aplikaci digitálních strategií u největších klientů.

V nejužším vedení firmy zůstává i Veronika Burešová, která má jako chief operations officer na starosti všechny týmy specialistů a také celofiremní rozvojové projekty.