AČRA MK se stala kolektivním členem AKA

Dvě nejstarší profesní organizace v oboru komunikace na tuzemském trhu spojily cesty.

Pavel Brabec

Za Asociaci českých reklamních agentur a marketingové komunikace (AČRA MK) léta stojí Pavel Brabec, její zakladatel a dlouholetý prezident

Asociace komunikačních agentur (AKA) přijala na zasedání svého prezídia Asociaci českých reklamních agentur a marketingové komunikace (AČRA MK) jako svého kolektivního člena. Spojily se tak cesty dvou nejstarších profesních organizací v oboru komunikace na tuzemském trhu. AČRA MK je druhým kolektivním členem po Asociaci mediálních agentur (ASMEA). Umožnila to nedávná změna stanov AKA, která otevírá mimo jiné právě možnosti vstupu pro další sdružení a spolky se zaměřením na komunikaci a marketing. 

AČRA se od dob svého vzniku orientovala na agentury s domácími vlastníky a časem rozšířila možnost členství i pro jejich dodavatele, přičemž AKA zpočátku zastupovala především velké mezinárodní společnosti, i když ani v ní nechyběly silné domácí subjekty. AKA navíc umožnila sdružování specializovaných agentur v jednotlivých sekcích asociace.

„O možnostech užší spolupráce jsme spolu už mluvili několik měsíců. Jsem rád, že jsem získal pro takový krok podporu našich členů. Ohlédnu-li se zpátky, před 27 lety AKA i AČRA spolupracovaly podobným způsobem,“ říká Pavel Brabec, dlouholetý prezident AČRA MK. „Aktuální situace potvrdila, že jednotnější profesní komunita je nutná. Na tak malou zemi, jakou je Česko, máme spoustu asociací v oboru komunikace. Jejich možnosti pak takové rozdrobenosti odpovídají,“ doplnil Marek Hlavica, ředitel AKA.

AČRA MK nadále zůstává svébytnou, samostatnou organizací. Společné zájmy, které nabízejí zajímavé synergie, vidí obě asociace především v legislativním lobbingu, v kultivaci tržního prostředí, samoregulaci a také v rozvoji a propojování aktivit, které AČRA MK organizuje. Takové možnosti nabízí inovace formátu ankety o nejlepšího herce a herečku v reklamě. Ve spolupráci s Nielsen Admosphere a dalšími partnery se jí každoročně účastní přes 20.000 hlasujících televizních diváků.

AKA se stala také partnerem konference Digimedia, která už 16 let mapuje digitální revoluci vytvářející nový mediální svět. Konference se má letos konat 15. října v prostorách České televize.