Mark BBDO se stala strategickým partnerem Linky bezpečí

O klienta a projekty pečuje Kateřina Tůmová, komunikační strategii dodává Filip Janouch.

Spolek Linka bezpečí si vybral agenturu Mark BBDO pro podporu v dalším rozvoji své komunikace. Partnerství vychází ze společného přesvědčení, že děti si zaslouží maximální pozornost už v oblasti prevence – a také když se dostanou do tíživé situace. Klíčovým prvkem spolupráce je skloubení odborných expertíz ze strany klienta i agentury. Agentura tak má Lince pomoci zvýšit povědomí o jejích službách, aby se podpora ze strany Linky bezpečí stala pro děti přirozenou volbou, pokud nemají ve svém okolí nikoho, kdo jim ji může poskytnout.

„Spolupráci s Linkou bezpečí začínáme kampaní na online bezpečí v prostředí sociálních sítí, jejímž cílem je poukázat na rizika spojená se sdílením obsahu osobního nebo intimního charakteru. Odvážná kampaň cílí na děti okolo 12 až 16 let, které jsou na sociálních sítích nejohroženější skupinou kvůli svému lehkovážnému přístupu k sdílení osobních informací. To má bohužel velmi často traumatizující následky,“ uvedl Martin Mareš, kreativní ředitel Mark BBDO.

O klienta a projekty pečuje v agentuře account director Kateřina Tůmová, komunikační strategii dodává Filip Janouch.

„Současně s Mark BBDO revidujeme brand positioning a komunikační dlouhodobou strategii, která pomůže Lince bezpečí zaštítit všechny současné i plánované aktivity organizace, aby byly srozumitelné hlavně pro děti, které mají služeb Linky bezpečí umět využívat ve chvíli, kdy je to třeba. Jde ale také o práci s rodiči a všemi v okolí dětí, kteří mají na kvalitu života dětí největší vliv. Někdy se však i tito dospělí dostanou do situace, kdy potřebují i oni odbornou pomoc. Chceme se zaměřit i na komunikaci se zaměstnanci a dárci, na nichž pomoc zásadně stojí,“ doplnil Radek Dudáš, předseda představenstva Linky bezpečí.

„Linka bezpečí chce být moderní a viditelná nejen pro svoje klienty, ale také pro partnery, zaměstnance a dárce,“ dodává Soňa Petrášková, ředitelka Linky bezpečí.

Sdílejte