Proč děláme web, denní newsletter, týdenní Katovnu a nově též měsíční souhrny? Poslechněte si.

Agenturu FCB Prague opouštějí klíčoví lidé

Ředitel Robert Hegenbart a senior copywriter Michal Mikeš odcházejí z agentury FCB, zřejmě s vědomím mezinárodní sítě. Ta zvažuje nového partnera.

Mezi agentury, z nichž odcházejí klíčové postavy, se podle informací Médiáře zařadila letos v létě také FCB Prague. Tu opouští její dosavadní ředitel a spolujednatel Robert Hegenbart a spolu s ním také senior copywriter Michal Mikeš, syn někdejšího dlouholetého ředitele Asociace komunikačních agentur Jiřího Mikeše. Podle zdroje Médiáře přitom koordinují svůj postup s mezinárodní sítí Foote Coone Belding, pro niž FCB Prague fungovala na českém trhu jako afilační partner. Značka FCB Prague zřejmě zůstane druhému jednateli, kterým je Petr Bartoš

„Já se k tomu nemohu vyjádřit, musíte se zeptat pana Hegenbarta,“ uvedl k tomu stručně Michal Mikeš, kterého Médiář zastihl podle jeho slov na dovolené. Ani Robert Hegenbart nebyl ve svém vyjádření o moc sdílnější. „Nezakládáme novou agenturu, jde o změny v mezinárodní síti, co se týče FCB, ale vyjádřit se k tomu nemohu, nemám povolení z Londýna, nezlobte se,“ řekl stručně s tím, že zhruba do konce prázdnin by mělo být jasněji.

Michal Mikeš

Michal Mikeš

V agentuře FCB Prague nikdo po celou středu nezvedal pevnou telefonní linku, na mobilním čísle se podařilo zastihnout pouze současného kreativního ředitele agentury Radka Rytinu. Ani ten ale nechtěl informace Médiáře komentovat. „Nechci nic říkat, musíte případně mluvit s Robertem Hegenbartem,“ sdělil Rytina. S Petrem Bartošem se Médiáři spojení navázat nepodařilo.

Jednateli FCB Prague jsou podle obchodního rejstříku od loňského 6. května právě Bartoš s Hegenbartem. Agentura má přitom za sebou poměrně zajímavou historii - název FCB Prague odkazuje k mezinárodní komunikační síti Foote, Coone & Belding a Petr Bartoš v minulosti víckrát deklaroval, že právě tato agentura je pro český trh jediným oficiálním zástupcem této sítě. Tato věc má ale svou genezi.

Agentura FCB Prague vznikla v lednu 1992 původně jako společnost Zero. FCB Prague se z ní stala až v roce 2005, kdy do Zera nastoupil právě Bartoš, bývalý ředitel agentury Mertis/FCB (do té doby českého zastoupení mezinárodní sítě Foote, Coone & Belding), spolu s větší částí zaměstnanců této agentury. Následovaly spory s vedením Mertisu o to, kdo má skutečně afilační smlouvu s anglickou centrálou sítě, protože se k ní hlásily obě strany. Hegenbart, který už tehdy působil jako chairman FCB Prague, v té době argumentoval pověřovacím dopisem od chairmana FCB Central & Eastern Europe Roberta Hamera, podle nějž byla zastupováním sítě Foote, Cone & Belding pověřena agentura FCB Prague. Mertis/FCB pak skončila hned následující rok v likvidaci. 

V roce 2007 zfúzovaly mezinárodní sítě FCB a Draft. V návaznosti na to se agentura FCB Prague spojila s agenturou Draft zaměřenou na direct marketing. V roce 2008 se pražská agentura opět v souvislosti s mezinárodním vývojem fúze obou sítí přejmenovala na Beans a v roce 2010 na Draftfcb. Pod tímto názvem fungovala až do roku 2014, kdy se mezinárodní síť opět vrátila k původní zkratce FCB, a z pražské Draftfcb se tak znovu stala FCB Prague, s Bartošem a Hegenbartem coby jednateli.

V souvislosti s aktuálními změnami tak zřejmě půjde o to, na koho tentokrát v Česku přejde zastupování mezinárodní sítě a jak budou na případnou změnu reagovat klienti.