Air Bank, Lidl či Prazdroj. Přehled 10 nejvíc inspirativních značek Česka

Agentura Wunderman Thompson poprvé vydala žebříček Wunderman Thompson Inspire.

Wunderman Thompson Inspire

Deset nejinspirativnějších českých značek podle prvního vydání Wunderman Thompson Inspire

Existuje závislost mezi inspirací a růstem značek? Naše studie Wunderman Thompson Inspire, první studie svého druhu, dokazuje, že ano. Mezinárodní výzkum také dokládá, že inspirativní značky získávají podíl na trhu rychleji než jejich konkurence. Spotřebitelé jsou také ochotni připlatit si za produkty či služby inspirativních značek.

Z výzkumu mimo jiné vyplynulo, že 72 % spotřebitelů by si přálo, aby značky, se kterými jsou v kontaktu, byly inspirativní. Zároveň ale pouze 53 % respondentů tvrdí, že se nechávají značkami inspirovat. A zde se nabízí velká příležitost pro růst značek. A to i těch českých.

Wunderman Thompson Inspire totiž obsahuje také podrobná data z Česka, a to napříč všemi obory. Díky nim se nám podařilo sestavit žebříček nejinspirativnějších značek v Česku.

V první desítce žebříčku Wunderman Thompson Inspire se v Česku umístily značky:

 1. Air Bank
 2. Lidl
 3. Plzeňský Prazdroj (Pilsner Urquell)
 4. Shell
 5. Škoda
 6. Student Agency
 7. Lindt
 8. BMW
 9. McDonald‘s
 10. Milka

Vysoce inspirativní značky mají před svou konkurencí hned několik výhod.

 • Inspirace se ze 48 % podílí na tom, že si značka v okamžiku prodeje udrží zákazníky. Značky, které jsou inspirativní, jsou odolnější a méně zranitelné vůči taktice konkurence. Například krátkodobým promočním akcím.
 • Za vysoce inspirativní značky jsou také spotřebitelé ochotni zaplatit více. Inspirace má z 52 % podíl na tom, že si značka za stejnou službu nebo výrobek může účtovat vyšší cenu než konkurence.
 • V neposlední řadě má inspirace z 63 % vliv na poptávku po dané značce.

Závislost inspirace a růstu vynikne ještě více v porovnání s jiným marketingovým pojmem, kterým je povědomí o značce. To má jen 4% vliv na elasticitu cen značky a jejích produktů. Zároveň znalost značky ovlivňuje pouze z 19 % velikost jejího podílu na trhu. Jednoduše řečeno – růst značek a jejich podíl na trhu se neodvíjí jen od toho, zda je spotřebitelé znají. Důležité je, co si o nich myslí. Znalost značky je jistě důležitý marketingový cíl. Ale z hlediska růstu značky je zásadní inspirace.

Velké rozdíly ve vnímání inspirativních značek najdeme mezi regiony ve světě. Například Brazilci často zmiňují, že jsou značkami silně inspirováni, Britové naopak málo. Silný vliv na inspiraci má pak obor. Technologické značky si vedou mimořádně dobře, zatímco značky z oblasti financí se umístily v žebříčku Inspire podprůměrně.

Důležitými zdroji inspirace jsou mimo jiné také poslání, chování a hodnoty značky. A tři nejinspirativnější značky podle Inspire napříč všemi trhy? Amazon, Samsung a Apple.

Krátce o výzkumu

Na základě hloubkového výzkumu jsme ve Wunderman Thompson identifikovali hlavní atributy inspirativních značek. Vycházeli jsme z akademických výzkumů a datové sady Kantar BrandZ. BrandZ mapuje 33.000 značek ve 183 kategoriích na 45 trzích v uplynulých 6 letech. Nad rámec toho jsme provedli rozhovory se 4.000 respondentů. Na základě získaných dat jsme vytvořili vlastní nástroj Inspire, který měří sílu inspirace značkou a její dopad na růst. Součástí Inspire je i žebříček 100 nejinspirativnějších značek současného světa, včetně Česka. Tento seznam značek budeme ve Wunderman Thompson každý rok aktualizovat.

Zajímá vás, jak se umístila vaše značka v mezinárodním žebříčku Wunderman Thompson Inspire? Chcete vědět, jaké vlastnosti musí značka mít, aby byla pro své zákazníky inspirativní? Ozvěte se našemu CEO Bronislavu Kvasničkovi.

Wunderman Thompson Inspire

Wunderman Thompson Inspire bude vycházet každý rok

Text je placenou propagací agentury Wunderman Thompson