AKA chystá „kuchařku tendrů“ i pro státní správu

Asociace spustí v září web, sloužící jako návod pro správné vypisování veřejných zakázek.

Michal Charvát

Výkonný ředitel Asociace komunikačních agentur Michal Charvát

Asociace komunikačních agentur (AKA) chce po iniciativě Férový tendr představit osvětový program, který se věnuje výběrovým řízením. Program se tentokrát zaměří na pracovníky státní správy. Jeho pracovní název zní Průvodce veřejnými zakázkami na služby v oblasti komerční komunikace. AKA chce během září zprovoznit k tomuto projektu speciální web, kde se zadavatelé z oblasti státní správy budou moci seznámit s doporučeními pro hledání dodavatele nejúčinnějšího komunikačního řešení při vyhlašování státních a veřejných kampaní. Médiáři to potvrdil ředitel AKA Michal Charvát.

„Řada státních úředníků se bojí v současnosti státní tendry vyhlašovat, nebo u nich jako rozhodující kritérium s vahou 100 % určuje cenu, většinou proto, aby nikdo nemohl tendr napadnout u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Bojí se totiž, že kvalitativní kritéria by si nedokázali u tohoto úřadu obhájit,“ uvedl Charvát. Chybný postup při samotném zadání pak podle něj vede ke zbytečné frustraci agentur i zadavatele.

„Jsou tu i kvalitní tendry“

Připravovaný „průvodce“ by podle Charváta mohl státním a veřejným institucím posloužit jako podpůrný argument, aby neměly strach rozhodovat i na základě jiných než cenových kritérií. Zadavatelé, kteří dokáží i státní zakázky na kampaně vypisovat kvalitně, přitom podle něj na českém trhu už existují. Jako příklad zmínil aktivity Státního zemědělského intervenčního fondu, který letos vypsal výběrová řízení na další propagaci značek KlasaRegionální potravina, přičemž konkrétně v případě Klasy dal 70% důraz na strategické a kretaivní hledisko, cena rozhodovala jen z 30 %. Dalším příkladem je podle Charváta běžící tendr na komunikační kampaň k zavedení elektronické evidence tržeb, kde kvalitativní ukazatele rozhodují dokonce z 80 %.