Chystáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Chcete v něm ukázat svou agenturu? Přidejte se.

AKA představila návod, jak na státní tendry

Nový návod má podle Asociace komunikačních agentur „zbavit veřejné zadavatele strachu hodnotit i podle jiných kritérií než jenom podle ceny“.

Mezi velké státní zakázky patří například komunikace značky kvality Klasa. Ilustrační foto: Ministerstvo zemědělství ČR

Mezi velké státní zakázky patří například komunikace značky kvality Klasa. Ilustrační foto: Ministerstvo zemědělství ČR

Zjednodušit a zefektivnit zadávání marketingových kampaní ve veřejné správě je cílem nového průvodce nazvaného Metodika ZVZ. Průvodce dnes představila Asociace komunikačních agentur (AKA). Má poskytovat zadavatelům ze státního a veřejného sektoru co nejlepší návod, jak se vyhnout chybám a provést takové tendry souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Vedle tištěného průvodce vznikl, podobně jako v případě předchozí iniciativy Férový tendr, specializovaný web.

I jednotky procent znamenají hodně

Podle Hospodářské komory se v oblasti veřejných zakázek ročně protočí kolem 600 miliard Kč. Komunikace by z toho měla představovat podle ředitele AKA Michala Charváta jen jednotky procent. „Zadavatelé se s tím často setkávají poprvé a jsou velmi nezkušení. A tato zkušenost nás brzdí,“ uvedl Charvát.

Podle něj je totiž veřejný sektor v Evropě i u nás jedním z největších reklamních zadavatelů, takže i zmíněné jednotky procent představují pro reklamní agentury velký trh. „Je pro nás důležité, aby se zadavatelé z oblasti státní a veřejné správy nebáli výběrová řízení, aby je uměli organizovat a aby to dělali dostatečně rychle. Často totiž trvají tyto tendry zbytečně dlouho,“ dodal Charvát.

Přijde i zákon

Iniciativa přichází v době, kdy se připravuje nový zákon o zadávání veřejných zakázek. „Loni v dubnu byly v oblasti veřejných zakázek schváleny evropské směrnice, které musíme transponovat do českého právního řádu do dubna 2016,“ uvedla vedoucí legislativního oddělení ministerstva pro místní rozvoj Markéta Adámková. „V připravovaném novém zákoně respektujeme evropský přístup. Směrnice rozšiřují množství hodnotících kritérií pro zadavatele, aby měl možnost vybrat opravdu nejlepší řešení. Například zavádějí možnost hodnotit týmy,“ uvedla Adámková. Podle ní bylo ministerstvo pod tlakem, aby v novém zákoně zakázalo hodnocení jen podle ceny v případě tendrů na služby, ale nepovažuje restrikci za správnou cestu. Nebrání se však návodům a metodikám podobným iniciativě AKA i dalších asociací, které by mohly zadavatelům pomoci.

Průvodce veřejnou zakázkou

  1. U zakázek na marketingovou komunikaci je nutné stanovit cíle.
  2. Vybírat dodavatele podle ceny je neefektivní a vede k nehospodárnému vynakládání veřejných prostředků - standardem by mělo být 70 % kvalitativního hodnocení ku 30 % cenového.
  3. Zadavatelé by si měli uvědomit, že agentury předkládají do výběrových řízení již téměř hotová díla a stojí je to nemalé náklady, a připravili s tímto ohledem kvalitní dokumentaci, aby tendr nemusel být rušen kvůli špatnému vedení.
  4. Do komisí je třeba pozvat odborníky na danou problematiku.
  5. V hodnocení průvodce doporučuje zohlednit kvalitu navrhovaného řešení a profesionalitu uchazeče
  6. AKA poskytuje vzory a návody, jak dobře vypracovat zadání - vzory briefů, časové osy výběrových řízení.
  7. AKA připravila přehled cen obvyklých v oboru.
  8. AKA je připravena pomoci zadavateli sestavit kvalitní zadávací dokumentaci.

Hodnotitelé absolvují kurz

AKA sestavila podle Charváta seznam 21 lidí s minimálně deseti lety praxe v marketingové komunikaci, kteří podepsali čestné prohlášení o bezúhonnosti, budou absolvovat certifikační kurz a mohou pomáhat s hodnocením.

„Pozice odborníka v hodnotící komisi je velmi důležitá,“ řekla k tomu šéfová právního oddělení certifikované školitelské firmy Otidea Lucie Žilková. Otidea bude ve spolupráci s AKA organizovat pro zadavatele kurzy v oblasti přípravy veřejných zakázek. „Odborník na dané téma ale nemusí být odborník v oblasti veřejných zakázek, takže účelem kurzů je připravit odborníka v daném tématu k účasti v tendru, aby mohl kvalifikovaně hodnotit,“ dodala Žilková.

Podle loňského průzkumu Otidey mezi 300 veřejnými zadavateli hodnotí 70 % zadavatelů při tendrech zejména podle ceny, přičemž 30 % z nich to dělá kvůli tomu, že se bojí napadnutelnosti svého rozhodnutí. Kurzy by jim měly pomoci hodnotit správně ekonomickou výhodnost. Poslední z kurzů pak podle Žilkové cílí na dodavatele. „Snahou je informovat všechny strany vstupující do veřejných zakázek, jak celý proces probíhá,“ dodala Žilková.

Agentury jako ambasadoři metodiky

AKA podle Charváta také připomínkuje špatně vedené tendry, pokud ji na ně některý z jejích členů nebo někdo jiný upozorní, a nabízí zadavatelům pomoc s odstraněním chyb. 

„Je to posun kupředu. Strach udělat výběrové řízení jinak, než na cenu, což doporučuje právní oddělení, je velký a úředníci pak do jiného tendru nejdou,“ řekl za stranu veřejných zakázek Tomáš Avrat z Jihomoravského inovačního centra. Upozornil také na to, že na rozdíl od vstupní ceny není celková hospodárnost výsledného řešení většinou měřena. Podle něj může nová metodika znamenat průlom a změnit chování lidí ve veřejné správě. „I veřejná správa je ale zajímavý zaměstnavatel, přicházejí do ní mladí lidé, a ti nejsou zatíženi minulými zvyklostmi,“ uvedl Avrat. Podle něj mohou být agentury účastnící se veřejných tendrů ambasadory, jimž bude veřejná správa ochotna naslouchat.

„Veřejní zadavatelé jsou vděčni za metodickou pomoc a budou návod respektovat, pokud se přesvědčí, že jim opravdu pomáhá. Sami to chtějí,“ dodala Adámková.