V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

AKA začala certifikovat své členské agentury

Agentury Scholz & Friends a Fox Media jsou prvními, které prošly ostrou certifikací Asociace komunikačních agentur (AKA). Certifikace má potvrdit, že agentury disponují kapacitami a know-how, které deklarují, a že jsou stabilním a důvěryhodným partnerem pro náročné zadavatele. Získání certifikace je podmínkou členství v asociaci. Do konce příštího roku 2019 projdou certifikací všechny členské agentury AKA. Ty, které nevyhoví, musí nedostatky odstranit. V krajním případě jim bude ukončeno členství.

Čtyřčlenná certifikační komise zkoumala, zda jsou údaje uvedené v certifikačním dotazníku prokazatelné. Kromě jiného se zajímala i o opatření proti používání nelegálního software, metody výstupní kontroly, systémy interního workflow či personální zajištění odborných profesí. „Návštěva certifikační komise je ale také příležitostí diskutovat o představách členů o činnosti asociace a možnostech či vůli pro asociaci a celý obor něco udělat,“ uvedl Marek Hlavica, výkonný ředitel AKA.

Hlavním smyslem certifikace je zajistit, že členství v asociaci jakožto výběrové organizaci je garancí vysokého standardu služeb. Prvním sítem jsou už přitom stanovy organizace, které kladou na členy nároky. Certifikace jde v tomto směru dál a víc do hloubky.