Novinky roku 2019 z 19 agentur přinesl letošní Digiveletrh. Podívejte se na fotografie.

AKA zavádí pro agentury certifikáty kvality

Oborová asociace chce certifikací eliminovat překotně vznikající a zanikající agentury.

Stávající členové oborové Asociace komunikačních agentur (AKA) dostali na květnové valné hromadě certifikáty kvality. Platné jsou na 5 let. Poté budou muset agentury certifikaci obhájit před certifikační komisí. Agentury, kteří do asociace vstupují po 1. lednu 2017, musejí projít procesem certifikace, aby se staly jejími plnohodnotnými členy. Že se certifikace členů AKA zavede, rozhodla valná hromada loni na podzim.

AKA je výběrová organizace, jejíž členové musejí splnit podmínky pro přijetí jako je počet zaměstnanců, klientů nebo historie na trhu. Certifikace má přinést zpřesnění kvalitativních parametrů. Zmíněná certifikační komise se bude zaměřovat na personální zázemí agentury, vnitřní procesy a funkčnost odborných oddělení, finanční a technologické zázemí, nastavení systémů kontroly kvality a dodržování etických pravidel.

“Chceme dát trhu jasný signál, co pokládáme za standard v jednotlivých oblastech. V současné turbulentní době je dobré takovou oborovou normu nastavit a garantovat,” říká Marek Hlavica, výkonný předseda AKA. “Překotně vznikající a zanikající firmy mohou být atraktivní cenovou nabídkou a neotřelými přístupy. Současně ale nemusejí mít zázemí k úspěšnému vedení zakázky. A mohou pro klienty znamenat riziko zmařené investice,” upozorňuje Hlavica.

Certifikace je postupný proces. Členské agentury budou mít čas na přípravu na „ostrou certifikaci“, kterou musejí projít do pěti let, aby certifikát obhájily. Uvedení nejrůznějších parametrů v certifikačním řízení by mělo dát vzniknout také “rozcestníku AKA”. V něm se budu zadavatelé moci orientovat podle oborové specializace nebo specializace na určité nástroje komunikace. Tím by se měla zefektivnit výběrová řízení, do nichž budou zváni nejvhodnější uchazeči.