Proč děláme web, denní newsletter, týdenní Katovnu a nově též měsíční souhrny? Poslechněte si.

AKA zpřesnila metodiku pro veřejné zakázky

Návod, jak má veřejná správa hledat dodavatele, reaguje na nový zákon o veřejných zakázkách. K metodice se připojily Asociace PR agentur a Hospodářská komora ČR.

Asociace komunikačních agentur (AKA) začala spolupracovat s Asociací public relations agentur (APRA) na metodice zadávání veřejných zakázek. Společně nyní zveřejnily upřesněný dokument. S jeho první verzí přišla sama AKA už na podzim 2015, už tehdy na ní spolupracovala rovněž s ministerstvem pro místní rozvoj. Teď všechny tři instituce přicházejí s doplněnou verzí, a to v souvislosti s novelou zákona o zadávání veřejných zakázek.

Státním úředníkům a zaměstnancům samospráv tak chce usnadnit vyběr vhodného dodavatele na informační kampaně. Jak totiž vyplývá z výzkumů zmíněných asociací, občané by ocenili srozumitelnou a profesionální komunikaci ze strany státu a samosprávy, ale s tím, jak stát a samospráva komunikují dosud, nejsou spokojeni. Polovina zakázek na služby public relations, komunikace a příbuzné oblasti se soutěžily dokonce jen na cenu.

K psaným pravidlům nabízí oborová asociace zájemcům i školení a poradenství. „Metodika uvádí možné typy řízení, doporučená kritéria výběru a kvalifikační předpoklady. Je ale možné, že i tak se zadavatel nebude cítit v oboru jistý. Proto Asociace komunikačních agentur nabízí konzultace pro přípravu věcné části zadávacích dokumentací,“ doplňuje výkonný předseda AKA Marek Hlavica. O školení zadavatelů i dodavatelů se stará společnost Otidea, semináře pořádá AKA ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky.

Ta se na novém znění metodiky také podílela. Na pokynech pracuje na dvacet živnostenstev sdružených v Hospodářské komoře, třeba Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu, ICT Unie nebo Česká asociace telekomunikací. Podle metodiky bylo za poslední rok a půl vysoutěženo už několik zakázek pro významné instituce jako Jihočeské inovační centrum, Český rozhlas či Výstaviště Praha. 

Vedle ceny zohlednit i kvalitu

Hospodářská komora dlouhodobě kritizovala nový zákon o veřejných zakázkách právě hlavně kvůli stanovování nabídkové ceny jako jediného kritéria. „Problematika soutěžení pouze na cenu trápí řadu oborů, typicky úklidové či bezpečnostní služby. A nový zákon o zadávání veřejných zakázek účinný od 1. října 2016 bohužel nepřinesl významnou změnu ve způsobu hodnocení zakázek. Kritéria kvality či délky životního cyklu nebo dopady na životní prostředí nejsou při hodnocení ze strany zadavatelů využívána,“ tvrdí viceprezidentka Hospodářské komory ČR Irena Bartoňová Pálková.

„Věříme, že nová metodika soutěžení veřejných zakázek pouze na cenu omezí. Tvoříme je proto, aby k odpovídající ceně také náležela patřičná kvalita,“ slibuje. Aktualizované pokyny mají pomoci úředníkům vybrat nejlepší nabídku za nejlepší cenu v oborech, v nichž se běžně nepohybují - umožní zadavatelům specifikovat co poptávat a v jakém rozsahu nebo jakou kvalifikaci po uchazečích o zakázku požadovat.

Hledat řešení nejlepší, ne nejlevnější

Výše zmíněnou nespokojenost veřejnosti s komunikací veřejné správy kvantifikoval výzkum, který si AKA zadala u agentury TNS Kantar. Výzkum proběhl na online vzorku 691 lidí v druhé polovině září 2016, byl reprezentativní pro populaci Česka starší 18 let. Celé tři čtvrtiny respondentů se domnívají, že úřady nemají odborníky, kteří by dokázali srozumitelnou a poutavou cestou informovat občany. Skoro všichni (97 % respondentů) jsou pro to, aby veřejné instituce lépe komunikovaly i za předpokladu, že do informačních kampaní bude třeba investovat. Jen sedmina dotázaných si vybavuje nějakou konkrétní kampaň státu.

Přitom podle zjištění APRA, která zmapovala veřejné zakázky v oblasti vztahů s veřejností (public relations) v letech 2013 až 2015, státní a veřejná správa vypsala za poslední dva roky přes 250 zakázek na služby public relations, komunikace a příbuzné oblasti, v celkovém objemu téměř jedné miliardy korun. Celkem bylo za toto období vypsáno 512 zakázek, u poloviny z nich ale nebylo možné z veřejných zdrojů dohledat rozpočet, případně byly vypsány a následně zrušeny. Polovina doložitelných zakázek byla soutěžena výhradně na cenu.

„To je v oboru, jako je PR, absurdní, protože zadavatel hledá z principu nejlepší nikoliv výhradně nejlevnější řešení. Také proto jsme se připojili k metodice a doplnili ji o naše zkušenosti tak, aby se zadavatel vybíral podle kvality a naplnil co nejlépe svůj komunikační záměr,“ poznamenal předseda APRA Jan Kučmáš.