V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Aktuálně.cz zavádí „rychlý přehled“ témat zpravodajství, využívá štítků-tagů

Přehled ukazuje hlavní zpravodajská témata každého kalendářního dne, jejich četnost a vztahy.

Online deník Aktuálně.cz zavádí aplikaci pro přehlednější orientaci ve vydaných článcích. Hlavní zpravodajská témata dne se nově vypisují ve zvláštním výpisu nazvaném Rychlý přehled, který využívá principu „tag cloud“ (Aktuálně.cz to překládá jako „tagové mračno“, češtější by byl „mrak štítků“).

Přehled ukazuje hlavní zpravodajská témata každého kalendářního dne. Prostřednictvím kalendáře mohou uživatelé zkoumat témata dní minulých.

Aktuálně.cz: Rychlý přehled

Aktuálně.cz: Rychlý přehled

Na časové ose přitom vidí, kolik materiálů - článků, fotogalerií, grafik, videí či wiki stránek - redakce danému tématu věnovala.

Aktuálně.cz: Rychlý přehled (časová osa)

Aktuálně.cz: Rychlý přehled (časová osa)

Přehled témat se mění v reálném čase. Zobrazování jednotlivých témat přitom určuje algoritmus vážící nejen četnost výskytu klíčových slov, ale také jejich vazby a význam. Jinými slovy: pokud se přejede kurzorem myši jedno z témat, které má témata příbuzná, podbarví se původní i všechna související touž barvou.

„Po celou dobu, co jako Aktuálně.cz existujeme, slýcháme opakovaně od našich čtenářů, že nemají čas trávit na našich stránkách celý den, a rádi by od nás dostali na jedné stránce rychle a přehledně obrázek o celém dni, kde by našli vše podstatné, co jsme publikovali,“ vysvětluje Pavel Tomášek, produktový manažer Aktuálně.cz, proč server takovou službu připravil.

Nejde rozhodně o první využití tagů na předních zpravodajských server v Česku. Mrak „štítků“, respektive odkazů na své hlavní služby, používal donedávna na hlavní stránce server iDNES.cz - čím větší písmo u štítku, tím větší zájem o ni.

Časovou osu zobrazující četnost témat využívá třeba Český rozhlas, když zobrazuje výsledky hledání.

Rozhlas.cz: výpis výsledků hledání formou časové osy

Rozhlas.cz: výpis výsledků hledání formou časové osy

Tagy (štítky) jsou jednou z výhod internetových periodik oproti klasickým - papíru, televizi či rádiu. Poskytují možnost obsah strukturovat (tématizovat) jinak a podrobněji, než zažité rubriky.

Aktuálně.cz nabízí k aktuálním materiálům také zmíněné wiki články, „encyklopedické“ zápisy postihující pozadí dění či působení konkrétního člověka.