Albert a Westfield dezinfikují pomocí UV světla

Albert v Nových Butovicích testuje dezinfekci nákupních vozíků bez chemických látek. Nákupní centrum Westfield Chodov vyzkoušelo při dezinfekci prostor autonomního robota.

Testování novinky zahájil Albert v hypermarketu v pražských Nových Butovicích

Testování novinky zahájil Albert v hypermarketu v pražských Nových Butovicích

S příchodem koronakrize se mnohonásobně zvýšila frekvence dezinfekce košíků a madel vozíků. Řetězec Albert nově testuje také samoobslužnou dezinfekci nákupních vozíků. Vydezinfikovat vozík si mohou před nákupem sami zákazníci. Postará se o to speciální box pracující na principu osvitu UVA světlem.

„Klademe důraz na to, abychom vytvářeli co nejbezpečnější prostředí k nákupu. Proto ve zvýšené míře dezinfikujeme povrchy, dotykové plochy, a v případě potřeby i celé prodejny. Jako další nadstavbu tohoto opatření jsme se rozhodli vyzkoušet samoobslužný dezinfekční box,“ přibližuje Jiří Mareček, ředitel komunikace obchodů Albert. Testování speciálního zařízení zahájil Albert v hypermarketu v pražských Nových Butovicích začátkem září.

Dezinfekční box, jehož oficiální název zní Sweepcart, pracuje s technologií založenou na UVA osvitu speciální nano látky. Tou jsou ošetřeny vnitřní stěny boxu. Díky tomu dochází k dezinfekci celého vnitřního prostoru včetně vsunutého nákupního vozíku. Při čištění se tedy nepoužívají žádné chemické látky a vozík zůstává suchý. Box poskytla Albertu společnost Clean4you.

Dezinfekce vozíku pomocí speciálního boxu probíhá tak, že zákazník vsune vozík do boxu a dezinfekce osvitem se sama automaticky zahájí. Zelené světlo jako na semaforu mu oznámí, že dezinfekce skončila a vozík může vyjmout. Celý proces zabere několik sekund a není potřeba při něm na nic sahat. Vedle boxu je umístěna také dezinfekce na ruce, kterou zákazníci použijí, a můžou se vydat nákup. Výhodou boxu je, že u něj nemusí být obsluha.

Novinku testuje Albert na jedné prodejně. Těžiště preventivních opatření i nadále spočívá v sanitacích povrchů a hloubkových čištěních. Pokladní chrání rouškami, dezinfekcemi i plexiskly. „Důležitá je také ochota zákazníků dodržovat nastavená opatření, například rozestupy, a samozřejmě nezapomenout na ty základní úkony, jako je dezinfekce rukou či používání jednorázových rukavic. UV box je jedním z opatření, která mohou do budoucna doplnit hygienická opatření. Nejprve ale testování po určitém čase vyhodnotíme,“ upřesňuje mluvčí Alberta.

Autonomní UV robot na Chodově

Čisticí robot od BetaRobotics při testu na Chodově

Čisticí robot od BetaRobotics při testu na Chodově

V zájmu zajištění maximálních hygienických a bezpečnostních standardů testuje Westfield Chodov využití přelomové technologie. Společné prostory by v budoucnu mohl pomocí UV záření čistit autonomní robot. Chodov je prvním centrem v Česku, kde byl UV robot úspěšně otestován.

První ostrý test svého robota provedla firma BetaRobotics na začátku června. „Ukázalo se, že UV robot byl schopen vyčistit kritické plochy a násobně zde snížit množství patogenů. Centrum je sice rozlehlé, robota je ale možné naprogramovat tak, aby se primárně věnoval kritickým plochám, jakými jsou tlačítka výtahů, bankomaty a kliky nebo zábradlí,“ řekl po testu Jiří Stříž ze společnosti BetaRobotics.

Úspěšnost dezinfekce je měřena pomocí luminometru, který ukazuje míru organického znečištění a udává ji v jednotce RLU. Při hodnotě od 0 do 50 RLU je povrch považován za úplně čistý, rozmezí 50 až 99 RLU je přijatelné v potravinářských provozech. V případě Westfield Chodov snížil UV robot míru organického znečištění nejexponovanějších ploch po celodenním provozu centra z několika set na výsledných 73 RLU.

UV dezinfekce funguje na bázi osvitu UV-C složkou světelného záření, které narušuje strukturu DNA mikroorganismů a nejrůznějších patogenů. Nejedná se tedy o klasickou dezinfekci, oproti které je UV záření mnohem ekologičtější i levnější. Nezatěžuje totiž životní prostředí a nepoškozuje ošetřené povrchy a zboží.

Efektivní dosah UV záření robota je asi 10 metrů a pokud je v provozu, v jeho blízkosti se doporučuje mít nasazené UV brýle. Dezinfekci prostor se ale robot standardně věnuje po uzavření centra, kdy žádné riziko nehrozí. Výhodou robota je i to, že jakmile je jeho trasa dezinfekce správně naprogramovaná, nemůže se stát, že by na něco zapomněl nebo nestihl. „Přes den zase robot dokáže pomocí termokamery zákazníkům měřit teplotu nebo může fungovat jako pojízdný reklamní poutač. Utopií není ani jeho provázání s naším informačním systémem. Zákazníkům by tak robot mohl ukázat cestu ke konkrétnímu obchodu nebo je k němu dokonce dovést,“ vysvětluje Petra Valentová, marketingová manažerka Westfield Chodov.

Princip dezinfekce UV zářením je známý už řadu let a hojně se využívá například ve zdravotnických provozech, ovšem pouze ve formě stacionárních svítidel. Některé zahraniční aerolinky UV roboty využívají k dezinfekci interiérů svých letadel. V Česku je nasazení UV robotů v komerčních prostorách prozatím okrajovou záležitostí a jejich testování pro komplexní využití v obchodních centrech je teprve na začátku.

Průběžný úklid a dezinfekce společných prostor probíhá ve Westfield Chodov už od začátku šíření koronavirové nákazy ve zvýšené frekvenci a před znovuotevřením centra 11. května prošlo celé centrum hloubkovou polymerovou dezinfekcí. Na dodržování dvoumetrových rozestupů a zákaz shlukování osob dohlížejí proškolení koordinátoři bezpečnosti.

Čisticí robot od BetaRobotics při testu na Chodově

Čisticí robot od BetaRobotics při testu na Chodově

Čisticí robot od BetaRobotics při testu na Chodově

Čisticí robot od BetaRobotics při testu na Chodově

Čisticí robot od BetaRobotics při testu na Chodově

Čisticí robot od BetaRobotics při testu na Chodově

Čisticí robot od BetaRobotics při testu na Chodově

Čisticí robot od BetaRobotics při testu na Chodově

Čisticí robot od BetaRobotics při testu na Chodově

Čisticí robot od BetaRobotics při testu na Chodově

Čisticí robot od BetaRobotics při testu na Chodově

Čisticí robot od BetaRobotics při testu na Chodově