Amden vytvořil marketingovou strategii pro Betonpres

Agentura zajistila pro českého výrobce i kampaň. Součástí strategie je motivační program.

Betonpres

Ulkázka kampaně firmy Betonpres od agentury Amden

Betonpres, český výrobce betonové střešní krytiny, má novou marketingovou strategii a na ni navazující kampaň. Oboje pro jihočeskou rodinnou firmu vytvořila pražská agentura Amden. Možnost vytvořit marketingovou strategii a realizovat kampaň dostala agentura poté, co svým návrhem zaujala vedení Betonpresu v loňském výběrovém řízení.

Kampaň si klade za cíl představit značku, upozornit na specifickou pozici české rodinné firmy na trhu se stavebninami a komunikovat klíčové firemní hodnoty. Na brandovou kampaň firmy s kohoutem ve znaku mohou lidé narazit offline i online. Třeba na billboardech ve vybraných regionech, v rádiu nebo ve vyhledávačích i na sociálních sítích.

„Marketingová strategie je základní stavební prvek marketingu firem. Aby byla správně nastavena, je předpokladem dobrá znalost marketingových a obchodních cílů zadavatele, cílových skupin zákazníků a jejich potřeb,“ říká Petra Elmerová, ředitelka Amdenu. V případě Betonpresu, jež obchoduje v modelu B2B, jsou to pokrývači a specializované stavební firmy. Pro potřeby budování povědomí o značce jsou to však také koncoví zákazníci, kteří jsou ve skutečnosti decision makery v nákupním procesu.

Přípravu strategie agentura začala sérií zjišťování a ověřování customer insights formou workshopů a focus groups. Na základě zjištěných dat vytvořila komunikační sdělení a kreativní vizuály a vše zasadila do plánu celoroční kampaně napříč celým mediálním spektrem.

Web motivačního programu Kohoutovy zlaťáky

Web motivačního programu Kohoutovy zlaťáky

Sadu komunikačních taktik a nástrojů doplňuje ve strategii motivační program Kohoutovy zlaťáky. Cílí na pokrývače a stavební firmy, které střešní krytinu nakupují v obchodech se stavebninami po celém Česku. Program podporuje dlouhodobý vztah mezi zákazníky a značkou. Jeho součástí je web, systém bodů (zlaťáků) a odměn i pravidelná komunikace.