AMI Digital Index: Facebook stagnuje, Instagram posiluje

Čtvrtá výroční sonda agentury AMI Digital zjistila, že Češi začínají být užíváním sítí syti.

Zatímco v minulých letech využívání největších sociálních sítí trvale rostlo, letos poprvé dochází ke stagnaci. V roce 2018 používalo denně sociální sítě celkem 80 % českých uživatelů internetu, v roce 2019 už je to 77 %. Mírně klesla také průměrná doba stráveného času na sítích, ze 149 na 143 minut denně. Stagnace se týká především Facebooku, naopak Instagram svou pozici stále posiluje. Významně také rostou chatovací aplikace. Ukazuje průzkum AMI Digital Index, který na začátku druhého čtvrtletí 2019 realizovala agentura AMI Digital ve spolupráci s agenturou STEM/Mark.

Co je AMI Digital Index 2019

Kvantitativní výzkum provedený pro AMI Digital, digitální divize komunikační skupiny AMI Communications, agenturou STEM/Mark zkoumal znalost a užívání sociálních sítí a důvěru médiím v Česku. Letos proběhl 4. ročník tohoto průzkumu. Sběr dat byl realizován formou online dotazníku na reprezentativním vzorku 509 osob ve věku 15 až 59 let s rovnoměrným zastoupením věkových skupin, regionu a pohlaví. AMI Digital Index 2019 zároveň srovnává data od roku 2016.

„Letošní výsledky průzkumu AMI Digital Index naznačují změny na poli sociálních médií. Přestože v minulých letech tradiční sociální sítě dynamicky rostly, letos už zřejmě dosáhly svého pomyslného vrcholu,“ uvedl Marek Stránský, managing partner AMI Communications. „Stagnaci samozřejmě způsobuje i fakt, že aktuálně je na sociálních sítích už 94 % českých uživatelů internetu,“ vysvětluje.

Nejznámějšími a nejnavštěvovanějšími sociálními médii zůstávají YouTube a Facebook, které vyzkoušelo už 94 %, respektive 92 % českých uživatelů internetu. Výrazně posílil Instagram, který jako jediný roste stejně dynamicky jako v předešlých letech. Osobní zkušenost s ním potvrzuje 52 % uživatelů internetu, což je o šest procentních bodů víc než loni.

„Premiantem mezi sociálními sítěmi je letos Instagram. Velikostí je sice na třetím místě, ale jako jediná sociální síť aktuálně vykazuje potenciál pro významnější růst. Uživatelé si velmi oblíbili formát Instragram Stories, začíná se prosazovat i novinka loňského roku Instagram TV. To je formát, který chce v budoucnu konkurovat YouTube,“ připomněl ředitel AMI Digital Vladan Crha. „Instagramu se také daří lépe oslovovat mladší cílovou skupinu a současně zvyšovat aktivitu stávajících uživatelů, což je pro sociální média klíčový faktor.“

Průzkum dále potvrzuje pasivitu významné části uživatelů sociálních médií, kdy uživatelé přidávají příspěvky stále s menší frekvencí. Téměř 40 % lidí na Facebooku nepřidává příspěvky vůbec, nebo jen několikrát ročně. Aktivita na Instagramu naopak roste, přes 20 % uživatelů sdílí příspěvek aspoň několikrát týdně, v roce 2018 tak činilo necelý 15 % z nich.