Antimonopolní úřad pokutuje outlet Fashion Arena za konkurenční doložky

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím sankci ve výši 1.012.000 Kč společnosti Via FAOC za uzavírání a plnění zakázaných dohod na trzích pronájmu obchodních prostor v outletových centrech. Úřad svým rozhodnutím zakázal plnění předmětných dohod a kromě sankce uložil i nápravné opatření, podle něhož musí Via FAOC informovat všechny své nájemce o neplatnosti dohod o omezení dosahu. Rozhodnutí je nepravomocné, může proti němu být podán rozklad.

Jde o to, že Via FAOC, provozovatel Fashion Arena Prague Outlet, si zmíněnými dohodami chtěl pojistit, aby značky, které má v nájmu, neotevřely zároveň na jiném konci Prahy, v outletu Prague The Style Outlets, který podle aktuálního plánu hodlá otevřít 18. května nedaleko Tuchoměřic, u Letiště Václava Havla. Oba outlety přitom vyčíslují spádovou oblast podobně, zhruba na 4,5 milionu obyvatel, a dojezdovou vzdálenost na hodinu až hodinu a půl. V souběžném právním sporu outletů o konkurenčních doložkách Vrchní soud v březnu naopak vyhověl Fashion Areně.

„Soutěžitel Via FAOC, který pronajímá obchodní prostory v outletovém centru Fashion Arena Prague Outlet, porušil zákon o ochraně hospodářské soutěže tím, že s nájemci obchodních prostor v uvedeném centru uzavíral dohody, na jejichž základě nesměli tito nájemci vykonávat svou činnost v jiném outletovém centru v určitém geografickém okruhu od Fashion Arena Prague Outletu,“ uvedl dnes antimonopolní úřad. „Tyto omezující doložky Via FAOC uzavírala a plnila od 10. dubna 2014, kdy se se stala provozovatelem Fashion Areny. Od této doby také ponechala v platnosti a plnila doložky, které od zahájení provozu Fashion Areny v listopadu 2007 uzavíral předchozí vlastník Fashion Areny, akciová společnost Euro Mall Štěrboholy.“

Podle rozhodnutí úřadu jde „o zakázané dohody, jejichž výsledkem mohlo být narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu pronájmu obchodních prostor v outletových centrech za účelem prodeje outletového zboží na území vymezeném šedesátiminutovou dojezdností od outletového centra a dál i na lokálně vymezených relevantních trzích pronájmu obchodních prostor v outletových centrech za účelem prodeje outletového zboží na území nacházejícím se mimo území uvedené výše“.

„Doložky jsou standardní praxí a ve smlouvách je máme už od doby založení Fashion Areny. Podle nás konkurenční boj byznysu vždy prospívá a konkurenční doložky jsou běžnou praxí v Evropě, o které náš konkurent ví a sám je používal. Konkurence je zdravá, jen je nutné se dívat, jestli je dobré jí mít přímo za rohem. Outlety jsou jiný byznys než kamenné prodejny, spádovost je daleko větší,“ říká ke sporu outletů ředitelka Fashion Areny Lenka Čapková, v rozhovoru pro Retailek, který vyjde v pondělí 16. dubna.

„Obdrželi jsme prvoinstanční a dosud nepravomocné rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže týkající se takzvané radius clause. Úřad nám v něm ukládá sankci se kterou rozhodně nesouhlasíme, neboť ji, po právním rozboru, považujeme za nesprávnou a dokonce nezákonnou,“ uvedla Čapková dnes. „Proti danému rozhodnutí se budeme bránit všemi dostupnými právními prostředky, a to zejména odvoláním, rozkladem. Rozhodnutí vykazuje významné vady, je v rozporu s rozhodovací praxi v Evropské unie a zakazuje něco, co je zcela běžně užíváno v outletovém byznysu napříč Evropou. Fashion Arena Prague Outlet věří, že pro závažné vady bude rozhodnutí úřadu v odvolacím řízení zrušeno,“ doplnila.