V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Antimonopolní úřad povolil prodej Primy

Po odchodu Švédů tu Ivan Zach a Vladimír Komár ovládli na trhu druhou komerční televizi.

Vladimír Komár, na snímku z roku 2006. Foto: Dan Materna / Mafra / Profimedia.cz

Vladimír Komár, na snímku z roku 2006. Foto: Dan Materna / Mafra / Profimedia.cz

Odprodej polovičního podílu v televizi Prima se završil. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil transakci oznámenou v lednu, kterou se švédská mediální skupina zbavuje 50% podílu ve společnosti FTV Prima Holding a ta přechází na českou firmu Denemo Media. Tu vlastní ze 75 % podnikatel Vladimír Komár, z 25 % GES Media Asset podnikatele Ivana Zacha. Zachovi dosud patřilo druhých 50 % v Primě. Nově tedy v FTV Prima Holdingu ovládá 62,5 %, Komárovi připadne 37,5 %.

„V důsledku spojení získává společnost Denemo Media majetkový podíl ve skupině FTV Prima Holding, a tím možnost tuto společně kontrolovat s GES Media,“ uvedl úřad. Povolil to prvostupňovým rozhodnutím, rozhodnutí už nabylo právní moci.

„Při posuzování dopadů spojení se úřad zabýval oblastí televizního vysílání a výroby televizních pořadů a oblastí prodeje inzertního prostoru v různých médiích, jako je televize, internet nebo rozhlas. Po přezkoumání uvedených oblastí úřad konstatoval, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže,“ zní verdikt.

Nová vlastnická struktura Primy

Licenci na vysílání Primy vlastní FTV Prima, tu 100% vlastní FTV Prima Holding. GES Media Asset, součást GES Group Ivana Zacha, si ve zmíněném holdingu ponechává dosavadní 50% podíl. Druhý 50 %, který dosud vlastnila švédská skupina MTG (Modern Times Group), přechází na Denemo Media. To je joint venture mezi Denemo Invest (vlastní 75 % Denemo Media) a GES Media Asset (25 %). Denemo Invest je dceřiný podnik společnosti Alphaduct, kterou vlastní Vladimír Komár. Alphaduct loni odprodal Karlovarskou Korunní, v segmentu balených vod ale zůstal, uvedl na trh ručně stáčenou minerálku Krondorf. Zachův GES Media Asset vlastní kromě podílu v Primě také rozhlasovou síť Radio United (stanice Beat, Country, Kiss, Radio 1 a další).