Antimonopolní úřad zahájil správní řízení s televizní asociací kvůli tendru na peoplemetry

Úřad pro hospodářskou soutěž se začal zabývat sporem o průběh tendru na provozovatele měření sledovanosti tuzemských televizních stanic. Zahájil správní řízení s Asociací televizních organizací (ATO), jejímiž řádnými členy jsou Česká televize, Nova, Prima a Asociace reklamních agentur (AKA).

ATO loni v listopadu podepsala smlouvu na měření a dodávku dat se společností Mediaresearch, jde kontrakt na zakázku v hodnotě 297 milionů Kč (bez DPH) na léta 2013 až 2017. Pro byly ČT, Prima a AKA, Nova silně nesouhlasila, tvrdila, že je nutný souhlas všech členů televizní asociace a vyhrožovala arbitráží.

Podle dokumentace, do níž měl Médiář.cz možnost nahlédnout, hodlá antimonopolní úřad nyní prozkoumat, zda ATO dodržela v souladu se zákonem o veřejných zakázkách „zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace“ při posuzování soutěžních nabídek jednotlivých účastníků tendru.

Za to asociaci hrozí pokuta do výše až 5 % objemu zakázky, tedy 14,85 milionu Kč.

O zakázku měly zájem čtyři společnosti: GfK Czech, AC Nielsen Czech Republic, TNS AISA a Mediaresearch. První tři byly ale v průběhu tendru vyřazeny kvůli formálním nedostatkům nebo kvůli nedodržení některých zadávacích podmínek. Ve finále tak asociace „vybírala“ pouze z nabídky podané firmou Mediaresearch.