Asociace PR agentur napadá tendr Penny Marketu

Oborové asociaci agentur zaměřených na public relations se nezdá probíhající výběrové řízení vyhlášené obchodním řetězcem Penny Market. Ten od dubna 2017 pracuje s agenturou BrainZone Promotion, přičemž aktuální tendr je podle Asociace public relations agentur (APRA) „vypsán za podmínek, které jsou v rozporu s principy Férového tendru, tak jak je společně formulovaly hlavní profesní asociace jednotlivých oborů působících v komerční komunikaci“.

Podle toho, co zveřejnila APRA ve své tiskové zprávě, se mají zájemci už v prvním, kvalifikačním kole dodat kompletní dlouhodobou komunikační strategii značky, konkrétní plán komunikace na následující kalendářní rok a také hotový medialist pro komunikaci značky. Podle asociace mají být tyto úkony až předmětem spolupráce s klientem na základě uzavřeného kontraktu a honorované. Neetický se APRA zdá i zmíněný požadavek na zpracování a předání medialistu, tedy jmenovitého seznamu médií a novinářů pro využití v rámci media relations, jen v rámci výběrového řízení, tedy bezplatně a bez řádného smluvního vztahu.

Penny Market nechtěl jednotlivé výtky komentovat konkrétně. „Jsme znepokojeni, že i přes podepsanou dohodu o mlčenlivosti se všemi účastnícími se agenturami, jsou prostřednictvím APRA na veřejnost cíleně šířeny informace z výběrového řízení, které jsou zkreslené, zavádějící a poškozují dobré jméno naší společnosti. Celou záležitost jsme předali našim právníkům. K probíhajícímu výběrovému řízení se nebudeme dále vyjadřovat, a to až do doby vyhlášení vítěze,“ reagovala pro Médiář marketingová specialistka Penny Marketu Monika Lebedová.

Ani zakladatelka a spolumajitelka BrainZone Promotion Marta Říhová probíhající tendr nechtěla komentovat s odkazem na smlouvu o mlčenlivosti.

Plné znění tiskové zprávy APRA

Asociace PR agentur upozorňuje na neférové podmínky tendru společnosti Penny Market

Asociace public relations agentur upozorňuje, že probíhající výběrové řízení na poskytovatele PR služeb pro společnost Penny Market je vypsáno za podmínek, které jsou v rozporu s principy Férového tendru, tak jak je společně formulovaly hlavní profesní asociace jednotlivých oborů působících v komerční komunikaci. Asociace proto doporučila svým členům, aby bedlivě zvážili svou případnou účast v takto koncipovaném tendru.

Hlavní vadou kritizovaného tendru je požadavek zadavatele, aby všichni zájemci již v prvním, kvalifikačním kole zpracovali – vedle řady jiných dokumentů – mimo jiné positioning značky, kompletní dlouhodobou komunikační strategii značky, dále konkrétní plán komunikace na následující kalendářní rok a také hotový medialist pro komunikaci Penny Marketu. Teprve po zaslání těchto a dalších dokumentů se zadavatel rozhodne, které uchazeče pozve k osobní prezentaci v druhém kole řízení.

Zadavatel tak nutí uchazeče zpracovávat již v prvním kole výběrového řízení rozsáhlé strategické dokumenty, které již mají být předmětem obchodní spolupráce agentury a klienta, mají být výsledkem společné práce a mají být honorovány. Agenturám přitom ani nedává možnost své návrhy osobně odprezentovat. Je to stejné, jako kdyby zákazník předtím, než začne v Penny Marketu nakupovat mléko a rohlíky, požadoval od supermarketu nejprve plný nákupní vozík s víkendovým nákupem zdarma.

Také fakt, že zadavatel nutí agentury zpracovat klíčové strategické dokumenty bez možnosti diskuse s klientem, a nedovolí jim je ani osobně odprezentovat, jde proti principům Férového tendru. Máme-li zůstat u analogie s podnikáním zadavatele, pak je to podobné, jako kdyby svému zákazníkovi prodejce doručil plnou tašku jídla, aniž by se ho zeptal, co mu chutná, kolik chce zaplatit a jestli nemá nějaké alergie.

Oba popsané požadavky jsou v rozporu s principy standardu Férový tendr a APRA proto doporučuje svým členům, aby bedlivě zvážili, zda se chtějí takto vypsaného výběrového řízení účastnit a vynaložit tak nemalé úsilí, čas a prostředky na náročnou práci, která velmi pravděpodobně nebude klientem zaplacena.

Etická a smírčí komise APRA (dále jen „ESK“) v souvislosti s podmínkami tendru společnosti Penny Market zároveň upozorňuje, že požadavek na zpracování a předání medialistu (jmenovitého seznamu médií a novinářů pro využití v rámci media relations) jen v rámci výběrového řízení, tedy bezplatně a bez řádného smluvního vztahu zaručujícího oboustranné dodržování povinností vyplývajících z platných regulací GDPR, je v rozporu s etickými zásadami profesionální praxe v oboru public relations a dle názoru ESK i s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a domácího zákona o zpracování osobních údajů.

Zdroj: APRA