Asociace agentur přibírá konzultantské firmy

Novou sekci AKA zvanou Business Transformation Club & Award kromě agentur Kindred, Adexpres, McCann a Wunderman tvoří Deloitte a KPMG. Chtějí měnit obchodní modely.

Michal Nýdrle. Foto: Vojta Herout

Vznik nové sekce AKA inicioval Michal Nýdrle. Foto: Vojta Herout

Asociace komunikačních agentur (AKA) přijala za své členy poradenské firmy Deloitte a KPMG Česká republika, k tomu ještě digitální agenturu Adexpres. Vznikla tak sekce nazvaná Business Transformation Club & Award. Kromě zmíněné trojice jsou jejími členy agentury Kindred, WundermanMcCann. Vznik sekce inicioval Michal Nýdrle, který nedávno se společníky prodal agenturní skupinu Kindred nadnárodní síti Publicis. Nová sekce AKA, která se chystala rok, má reflektovat posun ve vnímání marketingových a obchodních strategií především s ohledem na možnosti, které nabízejí nové technologie.

„Přijetím dvou konzultačních firem, které se angažují i v oblasti proměny marketingu a jeho propojení s dalšími funkcemi ve firmách, se AKA rozhodla jít vstříc trendu, který pokládá za nevyhnutelný. Možnosti v oblastech jako je využívání dat a online marketing přinášejí zásadní proměny obchodních modelů a distribuce, které přesahují úzký rámec marketingové komunikace. Navíc teprve propojování těchto funkcí na úrovní vrcholového vedení společností může přinést očekávané obchodní výsledky,“ uvádí oborová asociace.

„Nová sekce bude mít charakter přísně výběrového klubu. Členové musejí prokázat, že jsou v oblasti strategické transformace skutečně aktivní,“ říká iniciátor sekce Nýdrle. „Naše odvětví, ač pomáhá s digitální transformací řadě firem, zapomnělo transformovat samo sebe,“ podotkl k tomu, proč se do ustavení nové sekce pustil. „Konzultantské firmy jsou u řešení problému dřív než my, jsou blíž vedení společností, ale nemají ruce, lidi, kteří by to udělali.“

Nové těleso agenturního sdružení se chce zaměřit na uzavřená klubová setkání zaměřená na výměnu zkušeností v oblasti obchodní transformace. Schůze se mají konat čtyřikrát do roka, první z nich proběhne 28. února v prostoru WorkLounge na pražském Václavském náměstí. Klubová setkání jsou určena generálním, marketingovým, technických a finančním ředitelům, a to především mimo oblast marketingu. „Naše zkušenosti potvrzují, že transformační procesy jdou napříč obory jako jsou obchod, finance, IT a marketing. Bez integrující podpory generálních ředitelů jsou většinou odsouzeny k nezdaru,“ podotýká Petr Brich, který v nové sekci AKA reprezentuje Deloitte. Za KPMG v ní zasedne Hana Wasserburger.

Další aktivitou bude soutěž transformačních projektů v Česku. Ta by měla představit příkladné realizace s doložitelnými dopady do fungování firem. AKA by ráda nultý ročník soutěže uskutečnila už letos. Uvažuje se přitom, že vítězné projekty budou vyhlášeno v rámci výroční soutěže efektivity reklamy Effie.

Business Transformation Club & Award je pátou sekcí AKA. Dalšími jsou sekce digitálních agentur, aktivačních agentur, českých nezávislých agentur a sekce mediálních agentur tvořená kolektivním členem Asociace mediálních agentur (ASMEA).