Digitální agentury v Atlasu ukázaly, co mají letos nového. Připomeňte si na Twitteru či Instagramu.

Asociace PR agentur chce dodržovat Férový tendr

Respektovat pravidla Férového tendru přislíbilo všech dvacet členských agentur APRA.

Jan Kučmáš

Jan Kučmáš. Foto: AMI Communications

Asociace public relations agentur (APRA) se počátkem května připojila k iniciativě Férový tendr, která má zlepšit systém výběrových řízení. Všech dvacet členských agentur APRA přislíbilo, že bude při přípravě a realizaci výběrových řízení respektovat pravidla této iniciativy, jako je například rozumná doba na přípravu nabídky, rozumný počet soutěžících, jasné cíle komunikace a podobně. V případě porušení pravidel v tendrech chtějí sekretariát APRA informovat. 

Férový tendr je společný projekt Asociace komunikačních agentur (AKA) a její sekce Digitální agentury. „PR agentury čelí podobnému problému jako reklamní, digitální a mediální agentury sdružené v AKA. Pokud chtějí klienti v PR získat za své peníze co nejlepší služby, vyplatí se jim devět principů Férového tendru používat,“ tvrdí předseda Výkonné rady APRA Jan Kučmáš.

Během května se k iniciativě připojily také Event Marketing Association Czech Republic a první zahraniční organizace, kterou je partnerská asociace AKA na Slovensku: KRAS neboli Klub reklamných agentúr Slovenska

Cílem Férového tendru je eliminovat zbytečné tendry, zvýšit vzájemnou důvěru mezi zadavateli a agenturami a nastavit pravidla, výhodná pro obě strany. AKA jej poprvé , představila v roce 2014. Loni na něj navázala dalším podobným manuálem, nazvaným Metodika ZVZ (Metodika zadávání veřejných zakázek), který se věnuje výběrovým řízením v oblasti veřejné a státní správy.