Proč děláme web, denní newsletter, týdenní Katovnu a nově též měsíční souhrny? Poslechněte si.

Asociace PR agentur chce dodržovat Férový tendr

Respektovat pravidla Férového tendru přislíbilo všech dvacet členských agentur APRA.

Jan Kučmáš

Jan Kučmáš. Foto: AMI Communications

Asociace public relations agentur (APRA) se počátkem května připojila k iniciativě Férový tendr, která má zlepšit systém výběrových řízení. Všech dvacet členských agentur APRA přislíbilo, že bude při přípravě a realizaci výběrových řízení respektovat pravidla této iniciativy, jako je například rozumná doba na přípravu nabídky, rozumný počet soutěžících, jasné cíle komunikace a podobně. V případě porušení pravidel v tendrech chtějí sekretariát APRA informovat. 

Férový tendr je společný projekt Asociace komunikačních agentur (AKA) a její sekce Digitální agentury. „PR agentury čelí podobnému problému jako reklamní, digitální a mediální agentury sdružené v AKA. Pokud chtějí klienti v PR získat za své peníze co nejlepší služby, vyplatí se jim devět principů Férového tendru používat,“ tvrdí předseda Výkonné rady APRA Jan Kučmáš.

Během května se k iniciativě připojily také Event Marketing Association Czech Republic a první zahraniční organizace, kterou je partnerská asociace AKA na Slovensku: KRAS neboli Klub reklamných agentúr Slovenska

Cílem Férového tendru je eliminovat zbytečné tendry, zvýšit vzájemnou důvěru mezi zadavateli a agenturami a nastavit pravidla, výhodná pro obě strany. AKA jej poprvé , představila v roce 2014. Loni na něj navázala dalším podobným manuálem, nazvaným Metodika ZVZ (Metodika zadávání veřejných zakázek), který se věnuje výběrovým řízením v oblasti veřejné a státní správy.