Asociace PR se otvírá i jiným než jen agenturám

Přidružené členství má zajistit vytvoření širší odborné platformy pro diskusi a vzdělávání.

Po víc než 20 letech existence se Asociace public relations agentur nově otevírá také neagenturním subjektům, které se zabývají PR. Dosud se členy asociace mohly stát výhradně agentury, od září se jejími přidruženými členy mohou stát komerční firmy, které nepodnikají v oblasti komunikace či marketingu, ale mají vlastní PR týmy, dál zástupci veřejné správy, neziskové organizace či akademické instituce. V souvislosti s rozšířením členství se mění název asociace na Asociace public relations, přičemž zkratka APRA zůstává zachována.

„Na zavedení změn jsme se připravovali už v minulém roce. Oslovili jsme přibližně 15 společností ze strany zadavatelů a řešili s nimi, co by jim členství mělo přinést,“ upřesňuje Patrik Schober, předseda výkonné rady asociace. „Evidujeme desítky zájemců a zhruba polovina z nich oficiálně požádala o vstup do naší asociace,“ upřesňuje Schober.

Velký zájem si předseda výkonné rady vysvětluje v nedostatku akcí, které by dávaly možnost profesionálů z oblasti PR a marketingu sdílet zkušenosti a řešit odborná témata. Dalším důvodem zájmu o přidružené členství jsou výhody, které mohou noví členové čerpat. Základním benefitem je množství slev na vzdělávací akce, konference a soutěže, které asociace pořádá. Mezi ně patří každoroční PR Summit, výroční oborová soutěž Lemur neboli Česká cena za PR či vzdělávací kurz Prague Communications Academy.

„Dlouho jsme cítili potřebu PR a marketingových manažerů firem scházet se nejen na konferencích. Z tohoto důvodu jsme pro naše nováčky připravili speciální akce a workshopy, kde budou mít možnost načerpat informace a získat zkušenosti nejen odborníků z public relations,“ doplňuje výčet benefitů Radek Vítek, člen výkonné rady APRA.

APRA si od přidruženého členství slibuje vytvoření širší odborné platformy, která bude podporovat další rozvoj a profesionalizaci oboru a stimulovat diskusi o aktuálních tématech a trendech, které zajímají agentury i zadavatele. Při tvorbě konceptu přidruženého členství se APRA inspirovala v zahraničí, kde podobné modely fungují mnoho let. Podle Schobera se jedná o mezinárodní trend: „Třeba anglická asociace PRCA se otevřela před 15 lety přidruženým členům ze státních i nestátních subjektů, univerzit, církví či z řad studentů.“