Asociace PR vystavuje Ovčáčkovi červenou kartu

Profesionálové z oboru považují Ovčáčkovo setrvání ve veřejně placené roli za neúnosné.

Jiří Ovčáček. Foto: Profimedia.cz

Jiří Ovčáček. Foto: Profimedia.cz

Asociace public relations (APRA) se zásadně distancuje od způsobu výkonu práce tiskového mluvčího, jak tuto roli naplňuje mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček. Otevřeným dopisem zformulovala principy, které Ovčáček porušuje, a vyzvala profesionály v oboru public relations, aby se připojili k veřejnému vymezení vůči jeho práci a společně mu tak vystavili červenou kartu. „V aktuální situaci, kdy je na jeho způsob práce oprávněně upřena mimořádná pozornost, obor dehonestuje neprofesionálním a neetickým výkonem funkce tiskového mluvčího prezidenta republiky,“ upřesňuje důvody veřejné výzvy Rostislav Starý, člen výkonné rady APRA.

Podle APRA, která aktuálně sdružuje 17 agentur na českém trhu, se Ovčáček dlouhodobě proviňuje vůči mnoha etickým principům práce profesionála v komunikaci a public relations. Zásadní principy uvádí mimo jiné Helsinská deklarace formulovaná respektovanou mezinárodní organizací International Communications Consultancy Organization (ICCO). Ta v deseti bodech stanovuje principy práce PR profesionála. Ovčáček podle asociace porušuje přinejmenším pět z nich.

Principy, které Ovčáček podle APRA porušuje

  • Komunikovat pravdivě a transparentně – Jiří Ovčáček byl v průběhu své role tiskového mluvčího prezidenta opakovaně usvědčen ze lži. Dlouhodobě se navíc vyjadřuje tak, že není zřejmé, zda jde o názor jeho nebo prezidenta republiky, který jen tlumočí. Vlastní názory by přitom v roli tiskového mluvčího prezidenta republiky a na kanálech pro tyto účely zřízených prezentovat vůbec neměl.
  • Přispívat k reputaci oboru PR – Jiří Ovčáček obor komunikace dlouhodobě dehonestuje a vytváří dojem, že tato práce nepodléhá žádným profesním ani etickým principům. Opak je pravdou. Tento obor s více než stoletou tradicí a všechny profesionální subjekty v něm podléhají standardům formulovaným mj. ve Stockholmské chartě, Helsinské deklaraci a dalších profesních kodexech. Na jejich dodržování a rozvoj oboru dohlíží řada národních i mezinárodních organizací, které usilují o to, aby profesionálové v komunikaci jednali eticky a společensky odpovědně.
  • Nikdy nepřispívat k rozšiřování fake news – Pomineme-li obavu, že Jiří Ovčáček fake news sám i vytváří, tak nedostatečnou komunikací a jinotaji nepochybně dává zcela zbytečně prostor pro spekulace a jejich šíření veřejným prostorem.
  • Nedopouštět se diskriminace nebo nepřátelského jednání vůči některým osobám či komunitám – Jiří Ovčáček z pozice tiskového mluvčí opakovaně uráží nejen například novináře, ale záměrně nálepkuje i část veřejnosti a ostouzí občany této země. V roli tiskového mluvčí prezidenta republiky je to něco naprosto nepřijatelného.
  • Být si vědom síly sociálních médií a využívat je zodpovědně – Jiří Ovčáček dlouhodobě využívá twitterový účet vázaný na pozici tiskového mluvčího prezidenta republiky k dalšímu štěpení společnosti, útokům vůči části veřejnosti a v poslední době i sdílení bezobsažných a nepochopitelných emotivních příspěvků.

Zdroj: APRA

„Komunikace a public relations je důležitý obor, který je vyučován na univerzitách po celém světě a který za více než sto let své existence jasně ukotvil zásady, jak má být vykonáván. Kromě zásadního porušování etických principů vzbuzují Ovčáčkovy kroky i otázky o jeho celkové způsobilosti vykonávat svoji práci,“ uvedla rovněž asociace. „Jako občané České republiky a profesionálové z oboru považujeme jeho setrvání ve veřejně placené roli za neúnosné a zcela se od jeho práce distancujeme,“ doplňuje Rostislav Starý.