Asociace producentů v audiovizi se připojila k iniciativě Férový tendr

Filmařská asociace hodlá zkvalitnit vypisování tendrů v oblasti audiovizuální produkce.

Novým partnerem iniciativy Férový tendr, kterou spravuje Asociace komunikačních agentur (AKA), se stala Asociace producentů v audiovizi (APA). Ta chce upřesnit a sjednotit pravidla pro zadávání marketingových a reklamních tendrů v oblasti audiovizuální produkce. Férový tendr je souborem doporučení a pravidel, která mají za cíl zlepšit kvalitu a efektivitu výběru dodavatele při výběrových řízeních v oboru komunikace.

„Způsob zadávání tendrů českých reklamních zakázek nás dlouhodobě trápí. Kvalita je velmi různorodá a často tak naši členové čelí zadáním, která jsou, dle našeho názoru a dlouhodobé praxe, vypsána neefektivně a dochází tak k velkému plýtvání energie jak na straně produkce a režiséra, tak na straně agentury,“ uvádí výkonná ředitelka APA Magdaléna Králová.

„APA se na nás obrátila s prosbou o pomoc s nastavením pravidel pro vypisování tendrů v oblastech, ve kterých jejich členské produkce podnikají. Společně jsme proto vytvořili soubor osmi základních doporučení, kterými by se agentury při tendrování dodavatelů měly řídit,“ vysvětluje ředitel AKA Marek Hlavica. „Věříme, že budou základním kamenem k zásadnímu zkvalitnění reklamních tendrů směřujících do audiovizuálních produkcí,“ dodává šéfka APA. Organizace má 130 členů.

Doporučené postupy se týkají osmi pravidel, mezi které patří například snížení počtu režisérů, kteří budou do tendru pozváni. Dále pak dostatek času na zpracování kvalitní nabídky, a také poskytnutí odůvodněné zpětné vazby, kterou produkce často neobdrží. Hlavním cílem celé spolupráce je sjednotit pravidla reklamních tendrů, aby v budoucnu nebylo do produkcí zadáváno nic, co není řádně připravené a neplýtvalo se zbytečně energií a časem jak režisérů, tak produkčních společností a agentur.

Iniciativa Férový tendr od svého založení v roce 2017 pomáhá zadavatelům i agenturám zkvalitňovat a zefektivňovat výběrová řízení. Pravidla snižují počet zrušených tendrů a naopak zvyšují kvalitu vzájemné spolupráce. Od svého založení získala iniciativa na 100 partnerů z řad oborových asociací, agentur i firem, které se danými doporučeními řídí. „Je to vlastně jediný uznávaný standard trhu stran výběrových řízení,“ říká Hlavica z AKA.

„Teď začínáme definovat standardy i pro specifické oblasti komunikačního trhu, jako je třeba právě audiovizuální produkce. Základní principy se nemění, dochází však k doplnění specifických oblastí. Dostáváme se tak i na pole, kde zadavatelem ve smyslu Férového tendru mohou být také samy komunikační agentury. Spolupráce s filmovými producenty je první, ale stejně tak je možné se dopracovat ke standardům výběru tiskových služeb, studií DTP a dalších služeb. Partnerství s APA má v tomto ohledu průkopnický charakter,“ dodává.