Aspoň jednou za měsíc čte diskuse na internetu většina Čechů

Za nejvíc pozitivní uživatelé označují rozmanitost názorů, naopak nejvíc jim vadí vulgarity.

Výsledky průzkumu v kostce

Výsledky průzkumu v kostce

Většina uživatelů internetu v Česku navštěvuje diskuse pod články na webech (61 %), respektive sociálních sítích (62 %). Ti, kdo diskuse čtou, jsou přitom aktivnější na sítích - tam jich do diskusí přispívají dvě třetiny, zatímco pod články píše polovina z nich. Ukazuje to průzkum, který exkluzivně pro Médiář provedla letos v březnu agentura Nielsen Admosphere na Českém národním panelu. Jedná se o pohled internetové populace Česka, tedy těch s přístupem na internet, starších 15 let. To je zhruba 80 % celé populace republiky.

Nielsen Admosphere / Český národní panel

Diskuse čeští uživatelé čtou hlavně proto, aby měli přehled o názorech ostatních, zvědavost a potřeba vyjádřit se. Za nejvíc pozitivní na diskusích označují rozmanitost názorů, dál v nich hledají rady, tipy a nové informace a oceňují také samotnou možnost vyjádřit se. Naopak nejvíc negativní podle respondentů průzkumu jsou na diskusích urážky a vulgární výrazy. 

Otázky a odpovědi podrobně

Jak často navštěvujete diskuse (ať už přímo pod články na internetu, nebo na sociálních sítích či fórech)?

  • Respondenti navštěvují aspoň někdy diskuse na sociálních sítích (80 %) a pod články (82 %) téměř srovnatelně. Méně dotázaných (68 %) ovšem uvedlo, že aspoň někdy navštěvují diskusní fóra. Nejčastěji jsou navštěvované denně, téměř denně diskuse na sociálních sítích, a to pětinou respondentů. Denně nebo téměř denně navštíví diskuse pod články 14 % respondentů a pouze 4 % navštíví takto často diskusní fóra. Podobná je i návštěvnost diskusí několikrát týdně, kdy diskuse na sociálních sítích navštěvuje 22 % dotazovaných, diskuse pod články 19 % a diskusní fóra pouze 11 % respondentů. Nejmenší oblíbenost diskusních fór je znatelná i z tvrzení, že je respondenti nikdy nenavštěvují, to uvedla třetina z nich (32 %). Diskuse na sociálních sítích (20 %) a pod články (18 %) nenavštěvuje téměř pětina respondentů. V návštěvnosti diskusí na sociálních sítích převažují ženy, zatímco muži častěji navštěvují diskuse pod články a diskusní fóra.

Diskuse jen čtete nebo do nich i sami přispíváte/komentujete?

  • Nejvíce respondentů uvedlo, že diskuse jen čte, ale nepřispívá do nich. Diskuse na sociálních sítích pouze čte 32 % z těch, kteří je navštěvují. Právě tam se zapojuje nejvíce respondentů. U diskusí přímo pod články a diskusních fór se jedná zhruba o polovinu respondentů. Pravidelně v diskusích na sociálních sítích zahajuje diskusi či do ní přispívá 9 % z těch, kteří je navštěvují. Mnohem četněji se do všech druhů diskusí zapojují muži než ženy. Nejčastěji se zapojují lidé z oblasti Čech (bez Prahy a Středočeského kraje) a naopak nejméně respondenti s vysokoškolským vzděláním.

U jakých typů článků navštěvujete diskuse?

  • Polovina z těch, kteří navštěvují diskuse přímo pod články, uvedla, že navštěvuje diskuse pod recenzemi (50 %). Zájmové články jsou druhým nejčastějším typem (41 %) a třetím jsou články o lidských příbězích (41 %). Nejmenší zájem zmínění respondenti uvedli o zábavný obsah jako jsou křížovky a horoskopy (13 %).

Na jakých sociálních sítích navštěvujete diskuse?

  • Téměř všichni dotázaní návštěvníci diskusí na sociálních sítích je navštěvují na Facebooku (91 %). Více než třetina uvedla, že navštěvuje diskuse na YouTube (37 %) a na Instagramu (31 %). Diskuse na YouTube (46 %) a Instagramu (50 %) nejčastěji navštěvují nejmladší respondenti a naopak ti ze starší věkové kategorie 35 let a více nejčastěji otevírají diskuse na Facebooku.

Proč navštěvujete diskuse pod články či na sociálních sítích?

  • Více než třetina z těch dotázaných, kteří navštěvují diskuse přímo pod články nebo na sociálních sítích, uvedla jako důvod svých návštěv, že chtějí mít přehled o názoru ostatních lidí (38 %). Dále také uváděli, že je diskuse zajímají a jsou zvědaví (15 %) a 10 % z nich cítí potřebu vyjádřit svůj vlastní názor. Přehled o názoru ostatních chtějí mít zejména dotázaní s vysokoškolským vzděláním, z velkých měst a z Prahy a Středočeského kraje. Ze zvědavosti diskuse navštěvují četněji lidé se základním vzděláním nebo středoškolským bez maturity, z vesnic a z Čech (bez Prahy a Středočeského kraje). Potřebu vyjádřit vlastní názor mají spíše muži než ženy, lidé ve věku 45 let a více a respondenti se středoškolským vzděláním s maturitou.

Co vám na diskusích pod články či na sociálních sítích vadí?

  • Nejvíce respondentům, kteří navštěvují diskuse přímo pod články nebo na sociálních sítích, na diskusích vadí hrubé chování a vyjadřování, urážky a vulgarita ostatních zúčastněných (40 %). Dále respondenti uváděli, že jim vadí hloupost lidí (9 %), názory a reakce některých lidí (4 %) nebo lži a dezinformace (4 %). 12 % uvedlo, že jim na těchto diskusích nic nevadí.

Co se vám na diskusích pod články či na sociálních sítích líbí?

  • Respondenti navštěvující diskuse přímo pod články nebo na sociálních sítích oceňují rozmanitost názorů ostatních (27 %), rady, tipy a nové informace (11 %) nebo možnost vyjádřit se (8 %). Ale 8 % z těchto respondentů také uvedlo, že se jim na těchto diskusích nelíbí nic. Rozmanitost názorů oceňují zejména respondenti z nejstarší věkové kategorie 45 let a více (31 %), rady a tipy dotázaní ve věku 35–44 let (17 %) a možnost vyjádřit se nejmladší respondenti ve věku 15–35 let (12 %).

Sdílejte