V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Barrandov se má omluvit ČT za Soukupovy řeči

„Dryáčnický styl je nad rámec toho, co je v demokratické společnosti únosné,“ konstatoval soud. Majitel Barrandova se má pětkrát omluvit v televizi, dopisem řediteli ČT i na webu.

  • ČTK
  • 29. 04. 2019 15:45
Kauzy Jaromíra Soukupa. Foto: TV Barrandov

Scéna pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa věnovaného hospodaření ČT. Foto: TV Barrandov

Soud dnes přiznal České televizi nárok na omluvu za výroky o jejím hospodaření, které pronesl generální ředitel a majitel televize Barrandov Jaromír Soukup ve svém pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa. ČT poukazovala na to, že tvrzení zasáhla do její dobré pověsti. Společnost Barrandov Televizní Studio žádala zamítnutí žaloby s tím, že napadená vyjádření měla faktický podklad a že moderátor chtěl podnítit veřejnou diskusi. Verdikt není pravomocný. Reakci TV Barrandov agentura ČTK zjišťuje.

„Vytýkané jednání nelze již označit za věcnou kritiku, ale za dehonestující tvrzení,“ konstatovala soudkyně pražského městského soudu Irena Karpíšková. „Vše se dá říct tak, aby to bylo řečeno kultivovaným a vhodným způsobem. Kritika každého veřejnoprávního subjektu je zdravá, ale musí se dle názoru soudu dělat způsobem, který není dryáčnický, dehonestující. Tento dryáčnický styl je nad rámec toho, co je v demokratické společnosti únosné,“ doplnila.

„Šlo o masivní kampaň, týden co týden“

Žaloba veřejnoprávní ČT se týkala konkrétních 18 výroků, které ve zmíněném pořadu zazněly od 28. února do 30. června loňského roku 2018. Podle ČT byly nepravdivé, manipulativní a zkreslené. „Šlo o masivní kampaň, která pokračovala týden co týden,“ podotkla u soudu právnička ČT Markéta Havlová. Soukup mimo jiné řekl, že „veřejnoprávní televize nepodléhá vůbec žádné kontrole a peníze v ní mizí úplně nekontrolovatelně“, že je v ní „dost darebáků a podvodníků“ nebo že ČT Sport je „skutečná studnice profesionální korupce“. Mluvil také o „černé díře, ve které se každý rok ztratí sedm miliard“ a o tom, že „Česká televize se chová jako laciná holka, která si kupuje pozornost a vděk umělců a producentů“.

Podle Havlové bylo sice vidět, že Soukup z některých výroků časem ustupoval, protože zpočátku si například pletl příjmy a výdaje ČT, přesto ale v pranýřování veřejnoprávní televize pokračoval a jednotlivé díly pořadu jsou dodnes dostupné na webu televize Barrandov. Účinek výroků navíc podle právničky zesilovaly dekorace ve studiu - pytle plné peněz nebo pětitisícové bankovky s portrétem generálního ředitele ČT Petra Dvořáka.

Právnička ČT u soudu poukazovala mimo jiné na to, že hospodaření veřejnoprávní televize podléhá kontrole ze zákona. „Každoročně jsou sestavovány zprávy o hospodaření, které jsou předkládány poslanecké sněmovně. Všechno o hospodaření je dostupné na webu,“ sdělila.

„Výroky jsou vytrženy z kontextu“

Právní zástupkyně společnosti Barrandov Televizní Studio Zuzana Ottová označila žalobu za nedůvodnou. „Jednotlivé napadené výroky jsou zcela vytrženy z kontextu pořadu,“ uvedla. Podle ní nejsou vyjádření způsobilá zasáhnout do pověsti ČT, protože jsou založena na faktických podkladech. „Pan Soukup pouze zopakoval to, co bylo veřejně dostupné - z různých powerpointových prezentací a z článků jiných médií,“ prohlásila.

Ottová dále uvedla, že TV Barrandov má právo na svobodu projevu a že ČT se snaží o cenzuru. „S ohledem na postavení a financování žalobce (ČT) je na místě veřejná diskuse, kterou se žalovaný snaží podnítit. Žalobce má povinnost snášet větší míru kritiky. Kritice se může bránit mimoprávními zdroji - své názory může zveřejňovat v médiích,“ řekla.

Televize Barrandov dnes odpoledne v tiskovém prohlášení uvedla, že proti rozhodnutí Městského soudu v Praze podá odvolání. „Z průběhu jednání soudu je totiž patrné, že vůbec neřešil podstatu sporu, ale zaměřil se pouze na formu, kterou byly informace v pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa podané. Soud nemá podle mého názoru řešit formu televizního pořadu, ale podstatu sporu. Dodnes Česká televize zveřejňuje v rejstříku smluv torza, kde jsou často zcela bezdůvodně začerněné celé stránky. Dodnes si televize nenechala zkontrolovat své hospodaření Nejvyšším kontrolním úřadem, i když by o to mohla požádat. Takže i nadále trvám na všem, co jsem v průběhu pořadu řekl, a nevidím jediný důvod se omlouvat,“ uvedl Soukup.

Ten poukázal na to, že soud v ústním odůvodnění dal přednost ochraně pověsti před svobodou projevu, což považuje „za hrubý zásahem do základních principů svobody médií v České republice“. „Za zvláště znepokojující pak považujeme především výrok soudu, podle kterého ‚i pravdivé informace mohou zkreslovat skutečnost v případě, že je primární cíl kritiky hanobení a zneuctění osoby. Kritika údajně v daném případě přesáhla míru přípustnou v demokratické společnosti.‘ TV Barrandov zcela odmítá, aby soud bez jakéhokoli zjišťování určoval, co bylo a co nebylo primárním cílem pořadu.“

Omluva v televizi, dopisem i na webu

Soud vyhověl ČT ve všech jejích požadavcích. Soukup se tak má obsáhle ústně omluvit v pěti po sobě jdoucích dílech Kauz Jaromíra Soukupa, a to hned po úvodní znělce a s logem ČT po své pravé ruce. Barrandov Televizní Studio má také podle rozsudku zaslat generálnímu řediteli ČT omluvný dopis podepsaný Soukupem a kopii dopisu poslat Radě České televize. Omluvu má společnost zveřejnit také na televizním webu.