BBC v Česku bude pokračovat, rádio kupuje majitel Frekvence 1 a Evropy 2

Cílem BBC je zachovat anglické vysílání BBC World Service na území Česka „v takovém rozsahu, aby toto vysílání mělo smysl“.

Společnost Lagardere Active ČR, česká filiálka francouzské mediální skupiny Lagardere, která zaštiťuje vysílání Frekvence 1, Evropy 2, rádia Bonton a Dance radia, kupuje 100% podíl ve společnosti BBC Radiocom (Praha) s.r.o. Ta je v Česku provozovatelem rozhlasové stanice BBC a dosud ji 100% vlastní veřejnoprávní British Broadcasting Corporation.

Podle jednatele BBC Radiocom Michala Strouhala požádala společnost o předchozí souhlas se změnou vlastníka Radu pro rozhlasové a televizní vysílání. Vít Kolář, reprezentant BBC v ČR, sdělil, že „jednání probíhají a cílem BBC je zachovat anglické vysílání BBC World Service na území ČR v takovém rozsahu, aby toto vysílání mělo smysl“. Lagardere byl pro tento projekt vybrán jako mezinárodní partner.

„Vysílání bude navazovat na dlouholetou tradici vysílání BBC v ČR, a to včetně převzatého anglického vysílání BBC World Service v rozsahu stanoveném licenčními podmínkami. Zůstane tedy i nadále stanicí s informačně zpravodajským servisem a prvky zábavy,“ uvedl Miroslav Hrnko, výkonný ředitel Lagardere Active ČR.