V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

„Beacons a virtuální realita pomohou zajistit kontinuální zážitek z nakupování“

Je to oficiální – značky prohrály boj o kontrolu nad zákazníky. Neznamená to, že značky nejsou schopny kontrolovat jejich příběhy a zkušenosti, ale spíše to, že jsou v tomto směru pod jistým tlakem. Však to slyšíme ze všech stran – pro firmy je prostě v těchto dnech obtížné uspokojit čím dál více náročné zákazníky. Navíc i proto, že jejich rostoucí očekávání představuje faktor, jež zvyšuje tlak na inovace. Brandy tak jsou nuceny k větší soutěživosti a myšlení dopředu, obzvlášť jedná-li se o technologie, které jsou používány ke zprostředkování nejlepších digitálních zážitků na trhu. S různorodějšími cestami uživatelů a s rostoucím množstvím „dotykových“ bodů uživatelé požadují konzistentní a vzrušující zážitek, protože vědí, že jejich angažovanost má pro firmy cenu.

Co to znamená pro značky a marketéry?

Znamená to, že je potřeba přitvrdit. Zvýšit laťku, ukázat to nejlepší. Zkrátka je na čase inovovat. Klíčem k budoucímu úspěchu je definování způsobu dodání kontinuálního, angažujícího a osobního zážitku, bez ohledu na to, kde se uživatel nachází. To je dosažitelné díky beacon technologii a virtuální realitě. Osvojování těchto technologií a šíření virtuální reality masám lidí znamená posun ve způsobu, jakým marketéři zapojují spotřebitele. To bude hrát zásadní roli v inovaci a konkurenceschopnosti značek v následujících měsících.

Beacons se dokáží propojit s daty fyzické lokace

Beacon technologie (technologie, která předává informace pomocí Bluetooth - pozn.red.) není na trhu nováčkem – velké značky, jako Macy’s nebo Tesco je používají již několik let – přijetí hlavním „proudem“ je však přinejmenším pomalé.

Beacons vysílají kontextově relevantní a osobně zaměřené zprávy, nabídky nebo informace blízkým mobilním zařízením. Prvně byly představeny v roce 2013 jako iBeacon společnosti Apple. Zatímco zájem o beacons ve světě (tom západním) rychle stoupá, není žádným velkým překvapením, že maloobchodníci využívají stále spíše QR kódů než beacons. Nicméně, ať se nám to líbí nebo ne, pro značky bude stále více důležité si osvojit technologii beacon, aby se mohly dostat skrze mediálně-reklamní džungli, které uživatelé každý den čelí. Beacons poskytují kvalitní data, která pomáhají propojit chování s daty fyzické lokace. Dále podporují loajálnost, protože jsou schopny dodávat velmi osobně zaměřené a kontextuálně relevantní zprávy a také poskytují odměny nebo pobídky zákazníkům, což platí i v momentě, kdy neproběhla žádná akce. V budoucnosti uvidíme, že beacon technologie bude posilovat značky ve směru silnější a více kontextuálně relevantní konverzace se zákazníkem. To pomůže zvýšit efektivitu a ROI na úsilí mobilního marketingu.

Virtuální realita: pohlcující vypravěč

Virtuální realita může pomoci zlepšit nákupní zážitek. Foto: Profimedia.cz

Virtuální realita může pomoci zlepšit nákupní zážitek. Foto: Profimedia.cz

Virtuální realita a s ní spřízněná rozšířená a smíšená realita jsou vypravěči, skrze něž značky doručují pohlcující zážitky, které staví produkty, služby a další obsahy do centra dění.

Tento model nutí značky, aby se během tvorby zážitku podívaly pohledem uživatele, pro něhož je zážitek tvořen. Jedná se o nový způsob vyprávění příběhu, který dělá krok stranou od klasických obsahových forem, jako jsou značková videa, která jsou spíše pro samotnou značku než pro budoucího uživatele. Brandy, které dokáží této síly využít a které se dostanou do hlav svých uživatelů, si vybudují jejich věrnost a také budou schopny naplnit jejich neustále se měnící očekávání. Bude důležitější než kdy jindy udržet tempo s novými technologiemi a do popředí přenést příběhy, v jejichž centru bude uživatel.

Kromě budování silných vazeb mezi značkou a spotřebiteli bude důležitým ukazatelem také vhodné využití virtuální reality. Špatné zkušenosti s virtuální realitou mohou poskvrnit názor uživatele – a vzhledem k tomu, že se jedná o velmi novou technologii, jsou takové efekty nezvratitelné. Značky jako Jaguar, Marriott nebo The New York Times používají virtuální realitu nejlépe, jak mohou, což mnohdy tvoří představu, že doručení vynikajícího zážitku z virtuální reality je drahé a pro menší společnosti nedosažitelné. Dokud však bude vyprávění příběhů věnována speciální pozornost, budou značky schopné soutěžit a mít na rozvíjejícím se trhu šanci.

Selži rychle, uspěj rychleji

Ať máte v plánu využít těchto technologií zítra, příští měsíc nebo příští rok, nemůžete je ignorovat. Očekávání uživatelů budou dále růst. Potřeba inovace nikam neodejde. Skrze metodu pokus-omyl najděte cestu, jak v marketingu požívat beacon technologii nebo virtuální realitu – budete to potřebovat v rámci zachování konkurenceschopnosti. Obrat „selži rychle, uspěj rychleji“ nebyl nikdy více odpovídající.

Autor působí v technologické firmě RETAILTrek a.s.