Bez lepku, bez laktózy nebo bez cukru nakupuje víc než třetina Čechů

Nielsen Admosphere provedl pro Médiář další sondu, tentokrát na téma speciální výživa.

Výsledky výzkumu v kostce

Výsledky výzkumu v kostce

Pro mnoho spotřebitelů se jedná zdravotní nutnost, pro mnoho se však upřednostňování nějaké formy speciální stravy typu bez lepku, bez laktózy, bez sladidel stalo dnes součástí jejich životního stylu. Obchodníci na novou poptávku v posledních letech zareagovali rozšířením sortimentu o nové kategorie a tuto nabídku stále rozšiřují.

Jak vyplynulo z výzkumu společnosti Nielsen Admosphere exkluzivně provedeného pro Médiář a realizovaného na vzorku 500 respondentů, aspoň občas kupuje pro sebe nebo jiného člena domácnosti výrobky se sníženým obsahem cukru či výrobky vhodné pro diabetiky víc než čtvrtina Čechů, zhruba každý desátý kupuje aspoň občas bezlepkové potraviny a totéž platí pro výrobky se sníženým obsahem laktózy nebo bez laktózy. V součtu tak výrobky v některé z uvedených tří kategorií nakupuje více než třetina české populace.

Běžné přitom je, zákazník se často nerovná spotřebitel, jinými slovy že tyto výrobky lidé kupují pro jiného člena domácnosti, což třeba v případě bezlepkových potravin platí v polovině případů.

Zdravotní důvody převažují

Zatímco u o nákupu výrobků bez cukru se dá říct, že zájem o ně stoupá s věkem, což logicky odpovídá vyššímu výskytu cukrovky u starších lidí, nákup bezlepkových potravin má vyšší zastoupení mladší generace. A totéž co platí pro bezlepkové potraviny, platí i pro výrobky bez laktózy. V rámci dotazování nicméně respondenti tvrdili, že zdravotní důvody jsou hlavním motivem, proč kupují některou z kategorii těchto výrobků pro speciální výživu.

Druhým nejčastějším důvodem pro ty, kteří kupují výrobky se sníženým obsahem cukru či vhodné pro diabetiky a se sníženým obsahem laktózy nebo zcela bez laktózy, je fakt, že tyto výrobky jsou součástí jejich životního stylu/stravy, ale bez zajímavosti není ani zjištění, že řada lidí shledává tyto výrobky chutnějšími, než nabízí klasické mléčné varianty.

U výrobků pro bezlepkovou dietu je to pak zvědavost, jaký dopad bude mít jejich konzumace na zdraví respondenta nebo jiného člena jeho domácnosti. Nemalá část dotázaných ve všech třech případech také zmiňovala, že má obavy z nezdravosti nebo dokonce škodlivosti konzumace „konvenčních“ alternativ.

Cena a značka nerozhodují

Respondenti, kteří kupují výrobky určené pro speciální výživu, dají při výběru zejména na kvalitu, předchozí zkušenost a chuť. Na kvalitě a chuti záleží o něco více lidem ve věku 15 až 34 let, na předchozí zkušenosti zase starším 45 let. Naopak cena, která obecně bývá výrazně vyšší než u konvenčních výrobků, pro většinu kupujících není příliš důležitá. Stejně tak málokdo řeší značku kupovaných výrobků.

Ze skupiny lidí kupujících výrobky se sníženým obsahem cukru a výrobky vhodné pro diabetiky dotázaní nejčastěji kupují nápoje, sladkosti, müsli, cereálie, vločky, kaše a dále sladidla a také slané pochutiny. Mezi bezlepkovými výrobky dominují mouky, strouhanky, těsta, těstoviny, pečivo, s odstupem pak také müsli, cereálie, vločky, kaše a sladkosti. U produktů se sníženým obsahem laktózy nebo zcela bez laktózy kupujete více než polovina dietářů kupuje mléko, s výrazným odstupem je druhým nejčastějším kupovaným výrobkem jogurt, a dále to jsou mléčné nápoje, sýry a smetana.

Zatímco dříve museli zákazníci za podobnými produkty výhradně do speciálních prodejen, dnes podle odpovědí jednoznačně vedou velkoformátové obchodní řetězce potravin, mezi nimi pak dominuje čtveřice Kaufland, Albert, Tesco a Lidl. S velkým rozdílem se druhou nejčastěji zmiňovanou možností staly prodejny zdravé výživy a s biopotravinami.

Pouze 31 % respondentů uvedlo, že výrobky určené pro speciální výživu kupuje zpravidla přes internetové obchody s rozvozem. Z toho většina kupující výrobky se sníženým obsahem cukru či vhodné pro diabetiky a výrobky pro bezlepkovou dietu, je kupuje jinde než přes Globus, Košík.cz, Rohlik.cz a iTesco, což jsou obvyklé zmiňované alternativy. Naproti tomu výrobky se sníženým obsahem laktózy nebo zcela bez laktózy v případě internetu dotázaní uvedli jako nejčastěji místo nákupu službu Rohlik.cz.

Sdílejte