Piráty iniciovaný bod čtvrteční schůze poslaneckého volebního výboru, týkající se sporu o reportáž Janka Kroupy o Agrofertu, oproti úterní schůzi příslušné senátní komise nové argumenty nepřinesl. Nad rámec známého řekl generální ředitel René Zavoral jen, že ve veřejnoprávním rádiu zruší část tabulkových míst a že kromě předžalobní výzvy od Agrofertu registruje rozhlas i další, rovněž na Kroupovu reportáž, a to z roku 2015. Reportér Kroupa se schůze neúčastnil.

V Praze proběhl workshop Big Clean: Jak z dat dostat příběhy

Jednodenní akce se odehrává současně v Česku (Praha) a Finsku (Jyväskylä).

Národní technická knihovna v pražských Dejvicích dnes hostí setkání těch, kdo se zajímají o využití dat ve státní správě efektivní formou. Workshop Big Clean, pořádaný knihovnou a Studii nových médií FF UK, by měl naučit, „jak z dat dostat příběhy“

Jinými slovy jak překonat bariéru v přístupu k veřejným datům v nepřístupném formátu – jak dojít od nestrukturovaných dat (třeba HTML), se kterými se lze setkat na webových stránkách institucí veřejné správy, k datům ve strukturované podobě (například CSV).

Průběh akce lze sledovat na Twitteru: