Novinky roku 2019 z 19 agentur přinesl letošní Digiveletrh. Podívejte se na fotografie.

V Praze proběhl workshop Big Clean: Jak z dat dostat příběhy

Jednodenní akce se odehrává současně v Česku (Praha) a Finsku (Jyväskylä).

Národní technická knihovna v pražských Dejvicích dnes hostí setkání těch, kdo se zajímají o využití dat ve státní správě efektivní formou. Workshop Big Clean, pořádaný knihovnou a Studii nových médií FF UK, by měl naučit, “jak z dat dostat příběhy”

Jinými slovy jak překonat bariéru v přístupu k veřejným datům v nepřístupném formátu – jak dojít od nestrukturovaných dat (třeba HTML), se kterými se lze setkat na webových stránkách institucí veřejné správy, k datům ve strukturované podobě (například CSV).

Průběh akce lze sledovat na Twitteru: