BigBoard založil MetroZoom pro reklamu v metru

MetroZoom

Reklamní nosiče firmy MetroZoom

Největší tuzemská billboardová firma BigBoard uvedla na trh svou dceřinou firmu MetroZoom. Ta obhospodařuje reklamní nosiče v pražském metru, celkem 1.196 prosvětlených vitrín, takzvaných citylightů, zkráceně CLV, v 56 stanicích metra. Síť MetroZoom funguje od července a jejím jednatelem je Marek Pavlas z BigBoardu.

Kampaně je v ní možné plánovat na periodu 14 dní, konkrétně buď od 1. do 15. nebo od 16. do 30. dnes v měsíci. Novinkou je možnost zacílit v metru na konkrétní socioekonomické skupiny. Umožňují to předdefinované podmnožiny reklamních ploch.

Firma nabízí šest takových skupin. Síť Centrum cílí na střed Prahy, nejfrekventovanější stanice, mladou populaci a turisty, Shopping je zaměřena na pokrytí největších obchodních center, Business pokrývá největší pražská business centra a cílí na střední a vyšší vzdělanostní a příjmovou skupinu se zájmem o technologie, Rezident je s cílením na běžnou populaci, Street sdružuje plochy v nadzemí u vstupů a výstupů metra viditelné i pro pěší a kolem projíždějící auta, čímž mohou suplovat standardní citylighty v ulicích, a Journal v blízkosti trafik ve vestibulech.