Billa a Penny za zneužití významné tržní síly zaplatí 164 milionů Kč

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil obchodním řetězcům BillaPenny Market ze skupiny Rewe a jejich dceřiné společnosti Rewe Buying Group pokutu za zneužití významné tržní síly pokuty v celkové výši 164,4 milionu Kč, z toho téměř 71 milionů zaplatí Billa, 93,4 milionu Penny a 24.000 pak jejich dceřinka. Rozhodnutí bylo vydáno v proceduře narovnání, nebyl proti němu podán rozklad a už nabylo právní moci.

Úřad na základě informací od dodavatelů a zjištění z předběžného šetření zahájil správní řízení, v němž se zaměřil na způsob, jakým účastníci řízení, kteří jednali ve vzájemné spolupráci jako nákupní aliance, sjednávali a získávali od svých dodavatelů potravin takzvané RBG bonusy. Po novelizaci zákona o významné tržní síle v roce 2016, jež jakékoliv platby bez protiplnění zapověděla, začali účastníci řízení RBG bonus převádět do podoby množstevní nebo cenové slevy. U některých dodavatelů však byl RBG bonus i nadále vybírán v původní podobě.

Úřad ve svém rozhodnutí dospěl k závěru, že RBG bonus je ve všech výše uvedených podobách poplatkem bez reálného protiplnění, který byl vyžadován bez oprávněného důvodu a je nezákonný. Současně byl v některých případech RBG bonus podmínkou dodávek potravin do předmětných obchodních řetězců. Úřad odhalil celkem 23 správních deliktů u 22 dodavatelů, kteří byli tímto nezákonným poplatkem postižení.

Sdílejte