Billboardy od dálnic nezmizí, zůstávají s vlajkami

Největší provozovatel venkovní reklamy BigMedia odmítá dle zákona odstranit billboardy od dálnic. Než se vyřeší ústavní stížnost, nechá je tam, jen na ně nebude dávat reklamy.

Poslední srpnový týden vystřídaly reklamní sdělení na billboardech vlajky

Poslední srpnový týden vystřídaly reklamní sdělení na billboardech vlajky

Od září mají podle příslušného zákona od českých dálnic a silnic 1. třídy do vzdálenosti 250 metrů, respektive 50 metrů zmizet reklamní zařízení. Poslední srpnový týden se podél řady z nich objevila na nosičích vyobrazení českých vlajek. Největší z tuzemských provozovatelů venkovní inzerce, společnost BigMedia tak proti platnému zákonu protestuje, a to prostřednictvím zájmového spolku nazvanému Svaz provozovatelů venkovní reklamy. „Novou právní úpravu považujeme za vadnou, nekoncepční, především ale za protiústavní,“ uvedl dnes zmíněný svaz, kterému předsedá Marek Pavlas, zároveň generální ředitel BigMedia. „Veřejný zájem stát nikdy neprokázal a žádnou náhradu neposkytl. Provozovatelé billboardů s platnými povoleními a platnými nájemními smlouvami se tak stali oběťmi protiústavního znárodnění a budou se mu muset příslušným způsobem bránit,“ prohlásil Pavlas už v pondělí. Další z hráčů na trhu venkovní reklamy JCDecaux s novinkou naopak nemá problém, jak uvedl, informoval o ní „s předstihem všechny klienty“. „Veškeré smlouvy s inzerenty byly ukončeny k 31. 8. 2017 a společnost JCDecaux reklamní nosiče odstranila. Jako jeden z největších poskytovatelů venkovní reklamy tak zcela respektuje zákon,“ prohlašuje generální ředitel firmy Pavel Slabý. Na JCDecaux ovšem zákon dopadá míň, v jeho případě se o necelou stovku z celkem 2.500 takových reklamních ploch. Celkově se má po Česku u dálnic a silnic 1. třídy rušit na 3.000 nosičů. BigMedia se to týká nejvíc, má na trhu s venkovní reklamou podíl 55 %.

BigMedia, respektive Svaz provozovatelů venkovní reklamy volí jiné řešení. Tím, že plochy, kterých se zákon týká, jejich provozovatelé polepili českou vlajkou, mají za to, že už nejsou reklamním zařízením ve smyslu zákona. Od dálnic a silnic 1. třídy je proto odstraňovat zatím nebudou, jen je neplánují, jak uvedli, „pronajímat k reklamním účelům, přestože jsou nadále povinni platit za jejich pronájem státu smluvní nájemné“. „Doporučili jsme svým členům, aby ze svých zákonem dotčených ploch odstranili jakýkoli reklamní a propagační obsah a nahradili ho nekomerčním motivem. Tím jsme jednostranně dle právního výkladu, který máme k dispozici, změnili charakter ploch, které již nadále nejsou reklamním zařízením, tak jak je definuje zákon, ale nyní slouží jako prostor pro umístění státní vlajky České republiky. Umístění vlajek je zároveň přesně tím, co vyžaduje zákon, tedy zakrytí komerčního motivu plakátem, který neobsahuje žádné sdělení,“ popisuje Pavlas.

„Od září ale zákon formálně platí a my ho musíme respektovat. Pokud mezitím provozovatelům reklamních zařízení vzniknou kvůli uplatňování protiústavního zákona nějaké škody, bude je pravděpodobně v budoucnu muset stát zaplatit. Víme přitom, že někteří účastníci na trhu [v minulosti o tom mluvila firma A.C.E. Media Ventures, respektive A.C.E. Management George Nussbauma - pozn. red.] už ohlásili úmysl domáhat se náhrady za zničené podnikání v mezinárodních arbitrážích. My jsme zatím tak daleko nezašli, protože stále věříme, že se situaci podaří napravit. Prozatím se proto snažíme postupovat tak, abychom případné škody co nejvíc minimalizovali. O totéž žádáme stát,“ argumentuje Marek Pavlas z BigMedia.

„Dokud nerozhodne Ústavní soud, nebudeme je pro reklamu využívat,“ naráží svaz ve svém dnešním prohlášení na stížnost, kterou k Ústavnímu soudu podala skupina 17 senátorů v čele s Václavem Chaloupkem (Občané patrioti). Stížnost si klade za cíl zrušit ustanovení z novely zákona o pozemních komunikacích z roku 2012, které říká, že billboardy od dálnic je nutné odstranit do pěti let, což vychází do konce letošního srpna. „Protiústavní ustanovení novely před Ústavním soudem neobstojí a budou zrušena,“ je přesvědčen šéf BigMedia Pavlas.

Kdo je proti odstranění billboardů od dálnic

17 senátorů, kteří podali ústavní stížnost

 • Václav Chaloupek (Občané patrioti)
 • Karel Kratochvíle (ČSSD)
 • Hassan Mezian (ČSSD)
 • Jiří Oberfalzer (ODS)
 • Jaroslav Kubera (ODS)
 • Tomáš Czernin (TOP 09)
 • Jan Horník (STAN)
 • Jaromíra Vítková (KDU-ČSL)
 • Alena Šromová (KDU-ČSL) 
 • Jiří Carbol (KDU-ČSL) 
 • Jiří Vosecký (Starostové pro Liberecký kraj)
 • Michael Canov (Starostové pro Liberecký kraj)
 • Lumír Kantor (nezařazený)
 • Zdeněk Papoušek (nezařazený)
 • Renata Chmelová (nezařazená)
 • Jitka Seitlová (nezařazená)
 • Zdeněk Brož (nezařazený)

„Senátoři nemají šanci se svou stížností uspět a jejich jednání je důkazem, že billboardový byznys generuje korupci,“ prohlašuje spolek Kverulant.org, který na zákaz billboardů dlouhodobě tlačil a právě novelou z roku 2012 se mu to povedlo. Připomíná, že senátoři argumentují, že zákaz billboardů je protiústavním vyvlastněním bez náhrady. Právníci Kverulanta zase z Listiny základních práv a svobod citují, že „vlastnictví zavazuje“ a také že „nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy“ a „jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem“.

Zmíněné osazení billboardů podél dálnic obrázky české vlajky připoutalo začátkem tohoto týdne k tématu pozornost médií i občanů. Ukázalo se to jednak, že tento druh venkovní reklamy funguje, jednak jak moc těchto nosičů v tuzemské krajině je (jednotný vizuál dal vyniknout například tomu, když v místě svádění provozu do jednoho směru dálnice při obousměrném provozu stojí billboardy jak vlevo, tak vpravo od komunikace, na stejné úrovni).

Další argumentační platformou se pro svaz provozovatelů reklamy stal web Vlajky2017.cz. Na něm provozovatelé billboardů podobně jako zmínění senátoři argumentují, že odsunutí billboardů do vzdálenosti 250 metrů od komunikací, respektive příkaz je odstranit je faktickým vyvlastněním. Kritizují také, že vzdálenost 250 metrů je nejpřísnější v Evropě.

Ochranné pásmo dálnice pro reklamní zařízení. Zdroj: Svaz provozovatelů venkovní reklamy

Ochranné pásmo dálnice pro reklamní zařízení. Zdroj: Svaz provozovatelů venkovní reklamy

A poukazují na to, že už kvůli novele zákona z roku 2000 se za desítky milionů korun zabezpečily příslušné nosiče tak, že za posledních 10 let se o takto upravená legální reklamní zařízení žádný řidič v Česku nezabil. „Problémem reklamy u dálnic jsou především nelegální stavby a různé nosiče, které nikdy neměly vzniknout. Tyto stavby navíc nejsou vybaveny povinnými bezpečnostními prvky. Stát mohl a měl důsledně trvat na odstraňování takto závadných ploch, nikdy to ale účinně nedělal, ačkoli k tomu měl vždy v minulosti dostatek zákonných prostředků,“ míní šéf největšího provozovatele reklamních ploch.

Kverulant (Razima) vs. BigMedia (Pavlas) debatují o zákazu billboardů u dálnic