Binar na další dva roky zvolen prezidentem AKA

Jan Binar

Jan Binar

Ředitel agentury McCann Prague a dosavadní prezident Asociace komunikačních agentur (AKA) byl na volební valné hromadě potvrzen na další dvouleté období ve funkci prezidenta této oborové organizace. Členství v prezidiu AKA obhájil také Tomáš Dvořák z Young & Rubicam Praha. Novým členem prezidia je Martin Pešta z Geometry Global. Proběhly i volby do dalších orgánů AKA. Do smírčí komise byla zvolena Lucie Češpivová z Dorlandu, v dozorčí komisi nově zasedne ekonomka Jitka Kuchařová, stejně jako Binar z McCannu.

„V dalších dvou letech nás čeká akcelerující tempo změn v rámci marketingové transformace, umělá inteligence, data, automatizace, hlasem ovládané služby. Kromě zvládání takových změn se zaměřím na jasné pojmenování hodnoty našeho oboru a její monetizaci,“ předeslal a slíbil staronový prezident AKA.

Valná hromada přijala i nové znění etického kodexu, v němž akcentuje odpovědnost agentur při identifikování výběrových řízení, které se významně vymykají principům Férového tendru. Valná hromada se rovněž shodla, že vztahy s klienty, hodnota oboru a způsoby oceňování práce agentur jsou klíčová témata, která zapracuje AKA do plánu konkrétních aktivit na příští rok. Plán i s rozpočtem bude schvalovat podzimní valná hromada.