Pavle Holcové, spolupracovnici zavražděného žurnalisty Jána Kuciaka, slovenští kriminalisté při osm hodin trvajícím výslechu zabavili mobil i s daty k dalším citlivým případům, jež s Kuciakem nesouvisejí, píše Sme. Novinářka odmítla poskytnout k mobilu kódy, policisté se je pokusí prolomit. „Enormní zájem měli na tom, abych jim řekla, co vím o slovenských podvodech na DPH a podnikání Mariána Kočnera. Když jsem jim odpověděla, že jsem se tím nezabývala a detaily k těmto případům nemám, nevěřili mi,“ řekla Holcová ČTK. Pak výslech popsala blíž. Český Nadační fond nezávislé žurnalistiky žádá, aby policie okamžitě telefon Holcové vrátila.

Binar na další dva roky zvolen prezidentem AKA

Jan Binar

Jan Binar

Ředitel agentury McCann Prague a dosavadní prezident Asociace komunikačních agentur (AKA) byl na volební valné hromadě potvrzen na další dvouleté období ve funkci prezidenta této oborové organizace. Členství v prezidiu AKA obhájil také Tomáš Dvořák z Young & Rubicam Praha. Novým členem prezidia je Martin Pešta z Geometry Global. Proběhly i volby do dalších orgánů AKA. Do smírčí komise byla zvolena Lucie Češpivová z Dorlandu, v dozorčí komisi nově zasedne ekonomka Jitka Kuchařová, stejně jako Binar z McCannu.

„V dalších dvou letech nás čeká akcelerující tempo změn v rámci marketingové transformace, umělá inteligence, data, automatizace, hlasem ovládané služby. Kromě zvládání takových změn se zaměřím na jasné pojmenování hodnoty našeho oboru a její monetizaci,“ předeslal a slíbil staronový prezident AKA.

Valná hromada přijala i nové znění etického kodexu, v němž akcentuje odpovědnost agentur při identifikování výběrových řízení, které se významně vymykají principům Férového tendru. Valná hromada se rovněž shodla, že vztahy s klienty, hodnota oboru a způsoby oceňování práce agentur jsou klíčová témata, která zapracuje AKA do plánu konkrétních aktivit na příští rok. Plán i s rozpočtem bude schvalovat podzimní valná hromada.