Bison & Rose pracuje pro Good Mills a nadační fond Filantia

S Good Mills se agentura zaměří na mlynářství. S Filantií naváže na letošní Young Lions.

GoodMills Česko

GoodMills Česko

Společnost Good Mills Česko, která je součástí největšího mlýnského uskupení v Evropě Good Mills Group, si pro komunikaci vybrala agenturu Bison & Rose. Agentura pro ni kromě korporátní komunikace zajišťovat také produktovou komunikaci značek Babiččina volba a dalších. Cílem je seznámit média s firmou a jejími odborníky a profilovat společnost s důrazem na její expertízu v oboru mlynářství.

„Naším úkolem je dosáhnout takové publicity Good Mills, která bude odpovídat jejímu tržnímu postavení i odbornosti. Součástí zadání je také určitá osvěta, která napomůže spotřebitelům v lepší orientaci mezi různými druhy mouk a jejich kvalitativními standardy,“ uvádí Vladimír Bystrov, managing partner Bison & Rose.

Good Mills v Česku provozuje dva mlýny, v Litoměřicích a Kyjově. Zde se vyrábí 13 druhů mouk značky Babiččina volba, včetně tradiční hladké i hrubé nebo speciální dortové, a šest druhů mouk pod značkou Good Mills Professional, které jsou určeny provozovatelům pekáren, cukráren, restaurací a dalších gastroprovozů.

Pro Filantii v návaznosti na Young Lions

Bison & Rose též nově spolupracuje s nadačním fondem Filantia. Agentura tak navazuje na letošní úspěch Ivy PolednovéZuzany Klierové v soutěži Young Lions, kde s kampaní pro Filantii vyhrály kategorii PR. Vítěznou kampaň si fond vybral jako stěžejní pro své další kroky. Kompletní PR servis tak budou mít na starosti právě Polednová a Klierová, podpoří je seniorní tým agentury. 

Nadační fond Filantia se věnuje patologickým vztahům na pracovišti, jejichž nejčastějším projevem je rozpad týmů, vyčleňování jednotlivce, šikana, nárůst fluktuace zaměstnanců a ekonomické ztráty pro zaměstnavatele.

Cílem spolupráce s agenturou je tak zapojení širší veřejnosti do tématu, zviditelnění problému šikany na pracovišti a jeho nejčastějších projevů bossingu a mobbingu, oslovení dárců a partnerů pro projekt Svépomocná vztahová skupina a přilákání více dobrovolníků a ambasadorů.