Piráty iniciovaný bod čtvrteční schůze poslaneckého volebního výboru, týkající se sporu o reportáž Janka Kroupy o Agrofertu, oproti úterní schůzi příslušné senátní komise nové argumenty nepřinesl. Nad rámec známého řekl generální ředitel René Zavoral jen, že ve veřejnoprávním rádiu zruší část tabulkových míst a že kromě předžalobní výzvy od Agrofertu registruje rozhlas i další, rovněž na Kroupovu reportáž, a to z roku 2015. Reportér Kroupa se schůze neúčastnil.

Blesk.cz si nemůže počítat automatická načtení

Sdružení pro internetový rozvoj rozhodlo ve věci technické novinky na bulvárním webu.

Jeden z předních českých bulvárních webů Blesk.cz porušoval pravidla metodiky oficiálního měření tuzemského internetu Netmonitor. Došlo k tomu profesní Sdružení pro internetový rozvoj. Šlo o automatické načítání domovské stránky poté, co se uživatel na webu Blesku posunul pod článek. Záviselo to na skrolování myší, ukazatelem přitom byla červená lišta. Homepage se ovšem vzápětí načetla bez nutnosti kliknout. Tím se automaticky započítalo další zobrazení stránky, a to i s reklamami, které nesla. Blesk toto testoval v jedné z rubrik svého webu.

Taková lišta s náhledem domovské stránky se objevovala pod články Blesku. Když se červeně vybarvila, byl čtenář přesměrován zpět na homepage

Taková lišta s náhledem domovské stránky se objevovala pod články Blesku. Když se skrolováním červeně vybarvila, byl čtenář přesměrován zpět na homepage

To vedlo SPIR k závěru, že pravidla měření byla porušena a „uložilo provozovateli webu Blesk.cz, aby provedl příslušná opatření“. „Proto od 19. prosince při přesměrování na home page, které není vyvoláno vědomou akcí uživatele, není načtení stránky započítáno do statistiky měření projektu NetMonitor,“ uvádí SPIR.

Blesk.cz, který se hájil tím, že jde o vědomou akci uživatele a vše je v souladu s metodikou, teď na základě verdiktu SPIR „provedl opatření, která ukončila započítávání zobrazených stránek, které bylo v rozporu s metodikou měření tohoto projektu“.