Proč děláme web, denní newsletter, týdenní Katovnu a nově též měsíční souhrny? Poslechněte si.

Kronika je potvrzením sebevědomí značky

Že o sobě vydá kroniku, se firma lovebrandem nestane. Pokud už jím ale je, upevní si pozici.

Má v dnešní digitální době pro klienta z marketingového hlediska nějaký smysl vydávat výpravnou tištěnou kroniku? Řekněme si na rovinu, že pro většinu firem jsou to vyhozené peníze a úplně jim stačí stručná historie na vlastních webových stránkách. Najdou se však výjimky, kdy se taková investice vyplatí a tenhle netradiční formát na určitý typ příjemců sdělení výborně funguje. 

Láska ke značce

Tím, že o sobě vydá kroniku, se žádná firma lovebrandem nestane. Pokud už jím ale je, ještě to její pozici upevní. Vlastní historie není něco, co si můžete koupit, zato ji ale lze velice dobře prodat zákazníkům. Mimo jiné i prostřednictvím elegantně zpracované a čtivě pojaté kroniky. Příkladem, kdy to platí nejen v přeneseném slova smyslu a krásná třísvazková publikace se opravdu prodává za 1.101 Kč, budiž společnost Škoda Auto, která má navíc připomínání firemního dědictví zakotveno přímo v komunikační strategii. „Škoda je hrdá na svou tradici, vždyť také patří k nejstarším automobilkám na světě. Dopravní prostředky tu vyrábíme už 124 let a svým zákazníkům i zaměstnancům tuto historii můžeme zprostředkovat třeba právě pomocí takových publikací, jako je naše kronika,“ říká k tomu odborný koordinátor archivu společnosti Škoda Auto Lukáš Nachtmann.

528 stran, 705 vyobrazení, to vše ve třech jazykových verzích je Kronika Škoda Auto, která se prodává za 1.101 Kč. První náklad byl vyprodán během pár týdnů

528 stran, 705 vyobrazení, to vše ve třech jazykových verzích je Kronika Škoda Auto, která se prodává za 1.101 Kč. První náklad byl vyprodán během pár týdnů

Zrovna v případě mladoboleslavské automobilky se navíc ukazuje, že promyšlená komunikace historie firmy může v některých případech pozitivně ovlivnit i obchodní úspěch značky. „Úspěšná a dlouhá historie pomáhá značce Škoda etablovat se na důležitém čínském trhu. V Číně se totiž snaží uspět minimálně sto dvacet dalších automobilek, ale málokterá se může chlubit takovou tradicí,“ vysvětluje Jindřich Novák, kreativní ředitel agentury Boomerang Communication, která pro automobilku Škoda Auto vydává B2E noviny a pomohla i s přípravou její kroniky.

Úcta k instituci

Druhým typem klientů, do jejichž portfolia propagačních materiálů se formát kroniky hodí, jsou společensky významné subjekty typu České obce sokolské, Mezinárodního olympijského výboru či Českého červeného kříže. Zatímco v případě lovebrandů poskytuje kronika čtenáři nostalgické vzpomínky na minulost, zde mu předkládá spíše univerzálně sdílené hodnoty a přístup ke světu. Vydáním takové publikace pak klient usiluje o udržení a posílení společenské prestiže. „Naším cílem bylo nejen zmapovat sto let existence Československého a později Českého červeného kříže, ale také přiblížit nás čtenáři jako organizaci, která je navzdory svému věku stále mladá a má ve společnosti nezastupitelné místo,“ vysvětluje Miroslava Jirůtková, vedoucí programového oddělení Českého červeného kříže.

Monografie Století s Červeným křížem s podtitulem 100 let Československého a Českého červeného kříže přináší dosud nepublikovaná fakta či souvislosti

Monografie Století s Červeným křížem s podtitulem 100 let Československého a Českého červeného kříže přináší dosud nepublikovaná fakta či souvislosti

Prostřednictvím takové kroniky může daná instituce také velmi efektivně vytvářet svůj obraz v dějinách. „Při zpracování kroniky Století s Červeným křížem jsme mimo jiné kladli důraz na přesnost údajů a jejich informační hodnotu. Šlo nám o to, aby publikace sloužila také jako užitečný zdroj pro bádání nejrůznějších historiků, sociologů nebo publicistů,“ uvádí k tomu editorka Jitka Součková z agentury Boomerang Communication, která pro ČČK kroniku zpracovala.

Nevnímáte ji jako marketingový nástroj

Oproti firemním brožurám, brandbookům a dalším content marketingovým formátům má kronika jistou výhodu. Většina čtenářů ji totiž vnímá spíše jako knihu než jako marketingový nástroj. „Při volbě vazby, papíru i vlastního grafického zpracování jsme se od reklamního stylu posunuli více k tomu knižnímu. Chceme majitelům kroniky poskytnout lepší čtenářský zážitek,“ říká art director z Boomerangu Jakub Kaše, autor designu Kroniky Škoda Auto. Vlastně tím potvrzuje exkluzivitu daného média, které si mohou dovolit jenom klienti s dostatečně bohatou historií, věrnou základnou fanoušků nebo značky s náležitou prestiží jako třeba Apple nebo Staropramen.

Text je součástí placené spolupráce se společností Boomerang Communication, hlavní obsahovou agenturou firem Radegast, LMC, Volkswagen nebo Albert