Pro LMC vzniká největší rodina firemních médií

Úspěch zavazuje. Když jste největší hráč na trhu, nesete za něj svůj díl odpovědnosti. V LMC to dobře vědí. A mění český svět práce – mimo jiné – úspěšným obsahem.

LMC sídlí v Lighthousu na holešovickém nábřeží Vltavy. Z úctyhodného nadhledu odsud provozuje v Česku dominantní pracovní portály Jobs.czPrace.cz, největší hodnotící server zaměstnavatelů Atmoskop.cz, náborový systém Teamio, oblíbené vzdělávací videokurzy Seduo.cz i mobilní aplikaci Práce za rohem, která je dostupná kromě Česka také v Polsku. S touto pozicí je LMC největším hráčem na českém trhu práce. Proto je i cílem jeho médií měnit celý trh HR k lepšímu pomocí kvalitního obsahu.

Široká paleta chce zasáhnout každého personalistu u nás

Informativní newsletter s názvem HRnek nabízí každý týden nejzajímavější oborové články odjinud

Informativní newsletter s názvem HRnek nabízí každý týden nejzajímavější oborové články odjinud

Hlavním prostředkem, jak tento cíl naplnit, je jeden z největších a nejsofistikovanějších firemních content hubů v Česku. Ve spolupráci s agenturou Boomerang Communication vzniká firemní online magazín, profily na sociálních sítích a dva pravidelné newslettery. Rozbíhají se propojené minihuby (blogsociální sítě) pro každý z produktů LMC, na příští rok se připravuje HR TV či podcasty určené personalistům. Třešinkou na dortu je luxusní tištěná ročenka s podrobnou zprávou o pracovním trhu, kterou LMC představilo na své akci LMC NeKonference letos 24. října.

„Koncepce celé rodiny médií je promyšlená a podložená výzkumy. Newsletter webového magazínu představuje svým čtenářům každý týden nové materiály věnující se širšímu oborovému kontextu. Jako první také přináší data o trhu práce, v jejichž sběru je LMC díky svému postavení na trhu výjimečné. Informativní newsletter s názvem HRnek nabízí každý týden nejzajímavější oborové články odjinud. Profily na sociálních sítích mají přesně určená publika a jasně definované úkoly. Připravovaná televize na YouTube vzniká s pracovním záměrem dát slovo osobnostem českého HR a spolu s podcasty se nebude bát otevřené diskuse o problémech, které se českého trhu práce dotýkají, ať už jde o přicházející robotizaci, zastaralé metody řízení, pomíjení starších zaměstnanců v náboru, nebo třeba nepoměr žen v řídících funkcích,“ říká Michaela Raková, hlavní obsahový stratég Boomerangu.

Vydávat takové množství firemního obsahu na denní bázi není jen tak, potvrzuje Dominik Zosinčuk, head of marketing LMC: „Spolupráce s Boomerang Communication se při tak mohutném zadání jeví jako logická. Agentura je jednou z mála, které dokáží zvládnout podobně velké zakázky. Je opravdu vidět, že s obsahem mají velké a hlavně praktické zkušenosti, protože zvládáme velké objemy v extrémně rychlém čase. Je to namazaný stroj, který teď pracuje i pro nás.“

HR si zaslouží kvalitní média

Dosavadní česká HR média jsou roztříštěná a často marginální, nadšení jednotlivců nedokáže vytvořit stmelující platformu

Dosavadní česká HR média jsou roztříštěná a často marginální, nadšení jednotlivců nedokáže vytvořit stmelující platformu

Cílem všech propojených mediatypů je vytvořit pro české personalisty obsah, který promění HR v prestižní obor a dodá mu váhu, kterou si zaslouží. „Dosavadní česká HR média jsou roztříštěná a často marginální, nadšení jednotlivců nedokáže vytvořit stmelující platformu, která by personalisty dokázala informovat v potřebné šíři a inspirovat pomocí světových trendů,“ doplňuje Štefan Švec, hlavní editor.

Obsahová strategie všech LMC médií je ve snaze dosáhnout cíle promyšlená do důsledků. Zahrnuje speciální kampaňový obsah, který cílovým skupinám osvětluje témata důležitá pro celý trh (GDPR, firemní vzdělávání...), pravidelné aktuality informací o pracovním trhu, pokročilé návody pro personalisty, právní a psychologické poradenství, humor v oblíbené rubrice HR tečka, ale také prémiové a bonusové materiály s vysokou a trvalou hodnotou, které si personalisté mohou tisknout či jinak uchovat pro dlouhodobé použití (checklisty, HR hacky, kontrolní onepagery pro pracovní legislativu a tak dál).

„Jedním z důvodů, pro které LMC do obsahu investuje, je samozřejmě také propagace samotných produktů společnosti. Ta ale nevzniká samoúčelně, vždy je propojená s konkrétním problémem nebo zadáním, které s produktem souvisí. Seduo.cz se tak díky svým speciálním tématům stává ambasadorem firemního vzdělávání v Česku a Teamio zaštiťuje řád a strukturu náborového procesu. Každý z produktů má přesah, který chce ovlivnit celý obor. Cílem obsahu je měnit už vybudované povědomí o produktech v porozumění jak jim samotným, tak tomu, proč je LMC vyvíjí,“ doplňuje Martin Vymětal, ředitel obchodu Boomerangu.

Čísla místo dojmů

Unikátním přínosem rostoucího content hubu je vedle jeho šíře především způsob měření dopadu firemního obsahu LMC na značku a obchod

Unikátním přínosem rostoucího content hubu je vedle jeho šíře především způsob měření dopadu firemního obsahu LMC na značku a obchod

Unikátním přínosem rostoucího content hubu je vedle jeho šíře především způsob měření dopadu firemního obsahu LMC na značku a obchod. Datoví analytici z LMC a Boomerangu úzce spolupracují na měření výsledků jednotlivých médií. Dokážou vyhodnotit úspěch svého obsahu na mnoha různých úrovních. Měří nejen obvyklé metriky jako přečtení článku či unikátních návštěvníků webu, ale podrobně analyzují i částečnou a celkovou dočtenost, dobu strávenou s obsahem, počty konverzí na produkty, nákupy či kvalitu získaných leadů.

Výsledky prvních šesti měsíců

  • S obsahem od LMC uživatelé tráví 18.000 hodin měsíčně.
  • Na magazín chodí pravidelně každý měsíc 20.000 unikátních uživatelů, kteří v 50 % dočtou články až úplně do konce.
  • Newsletter LMC si personalisté každý měsíc otevřou celkově 50.000 krát.
  • Organický dosah obsahu od LMC vzrostl za dobu spolupráce s Boomerangem o dvě třetiny
  • Skrze firemní obsah se uskutečnilo 1.700 konverzí na produkty LMC.

Jejich doporučení pak pomáhají redakci uzpůsobovat obsah ve velmi rychlém sledu a dosahovat tak znatelného růstu úspěšnosti klíčových metrik takřka na denní bázi pomocí A/B testování a rychlých změn obsahu. „Content marketing tak není pro LMC jen podpůrnou komunikační technikou pro promo produktů. Chceme být pro personalisty partnerem a pomoci jim v jejich práci a kultivovat HR obor,“ uzavírá Martin Vymětal z Boomerangu.

 

Jak to vidí klient

Odpovídá Lucie Vurbsová, marketingová manažerka LMC

Proč jste se rozhodli rozjet velký hub médií pro personalisty?

Ten nápad se objevil zhruba před dvěma lety. Zabývali jsme se tehdy otázkou, co bychom mohli našim klientům dát navíc. Jak jim být lepšími partnery. Chodila jsem tehdy na schůzky a rozhovory do firem a personalisté, se kterými jsme si povídali, nám často zmiňovali, že by ocenili jedno místo, kam by mohli chodit čerpat informace z HR světa. Zjistit, co se děje nového. Podívat se na nejnovější data, statistiky a jejich interpretace. Poradit se v otázkách pracovního práva. My jsme se na základě těchto nápadů rozhodli takové místo vytvořit.

Do té doby to nikdo nedělal?

Neexistovalo nic s tak širokým záběrem. Jsou samozřejmě lidé a firmy, kteří píšou velmi zajímavě o různých oblastech HR, o marketingu a dalších oblastech. My ale pojímáme content hub daleko šířeji. Navíc nás od konkurence odlišuje přístup k datům z trhu práce a jejich analýzám.

Jak si stanovujete šíři záběru?

Vycházíme z kvantitativního výzkumu, který jsme si prováděli mezi personalisty. Účastníky průzkumu jsme vybírali tak, abychom postihli HR pracovníky ze všech oblastí a ve všech stádiích profesní kariéry. Každý z nich totiž na hubu hledá něco jiného. Náboráře budou zajímat témata z psychologie a metodiky náboru. HR manažeři zase vyhledávají informace o pracovním právu, jiné zajímá práce s týmy, leadership. Vyšší manažeři potřebují mít přístup k aktuálním datům a statistikám trhu práce, ale také k inspiraci, jak pomáhat firmě uspět ve svém oboru, jak zvládat employer branding a jak být partnerem vedení společnosti.

Máte přehled, co a jak se čte?

Máme statistiky čtenosti a těší nás, že se zvedá jak čtenost celková, tak dočtenost jednotlivých článků a podíl organického dosahu. Bereme to jako důkaz toho, že píšeme něco, co čtenáře opravdu zajímá.

Když vás poslouchám, napadá mě, proč vlastně něco podobného už u nás neexistuje dávno?

To je dobrá otázka. Když jsme se bavili s kolegy z HR, zjišťovali jsme, že se lidské zdroje dlouho pohybovaly na okraji zájmu firem. Řada lidí se do HR dostala z jiných profesí, dlouhou dobu nebylo možné obor vůbec studovat. Jak se ale firmy rozrůstají, tak si HR získává pozici velmi důležitého oddělení ve firmě, a tím pádem roste i poptávka po informacích a materiálech, které jsou pro jeho práci potřebné. My jsme díky našemu postavení na trhu s velkým množstvím HR profesionálů v kontaktu a o jejich potřebách víme. Přišlo nám tedy logické vyjít jim vstříc a zdroj informací jim vytvořit. Zkráceně řečeno, na content hub dozrál čas.

Text je součástí placené spolupráce s Boomerang Communication, hlavní obsahovou agenturou firem Radegast, LMC, Volkswagen nebo Albert

Sdílejte