Brand Guardian: jak automatické testování šetří značkám čas i peníze?

Automatizace. Bez ní se značky v dnešní zrychlené době obejdou jen těžko. Pomáhá urychlovat procesy, ale dokáže i kontrolovat, jestli se vytvořený obsah shoduje se zásadami značky. Přesně tak funguje nástroj Brand Guardian od agentury Wunderman Thompson.

Tomáš Lojka

Tomáš Lojka

„Trh je v dnešní době velmi náročný. Pro velké i menší společnosti je klíčové, aby byly ve své komunikaci konzistentní. U mezinárodních společností s dceřinými firmami v několika zemích je těžší takovou konzistenci udržet. Navíc se stále objevují nové kanály, na kterých firmy chtějí být aktivní. Tohle všechno ale přispívá k tomu, že řídit značku konzistentně na všech kanálech a všech trzích je čím dál složitější. Brand Guardian je nástroj, který s tím firmám na základě přednastavených pravidel pomáhá,“ říká Tomáš Lojka, group business director agentury Wunderman Thompson.

Brand Guardian je platforma řízená umělou inteligencí, která kontroluje kreativní výstupy – včetně obrázků, videí a textů – podle předem stanovených pravidel. Může automaticky schvalovat a odmítat obsah nebo požadovat jeho další kontrolu. Na základě získaných poznatků se mohou marketéři zaměřit na problémové oblasti včetně předvídání budoucích problémů.

„Před dvěma roky jsme analyzovali několik globálních společností. Snažili jsme se přijít na to, jaká je pro ně největší překážka v udržení konzistentnosti komunikace. Co nám vyšlo? 92 % marketérů odpovědělo, že největší problém, proč nestihnou zadané úkoly odevzdat včas, je, že dlouho čekají na schválení své práce. Z dalších analýz jsme zjistili, že 70 % zákazníků si spíš vybere značku, která je inkluzivní. Tohle jsou věci, se kterými umí Brand Guardian pomoct,“ dodává Lojka.

Co si pod tím konkrétně představit? Nástroj umí například kontrolovat, jestli je logo v grafice na správném místě, ve správné velikosti, barvě i ohraničení. Co se inkluze týče, dokáže třeba vybrat fotky na grafiku tak, aby v nich byly zastoupené určité skupiny lidí. Umí také pomoct s tím, aby byly jednotlivé assety v souladu s reklamními nebo oborovými zákony a pravidly – například automaticky vyloučí fotky, kde lidé pijí alkohol za volantem. Pokud se něco takového objeví, Brand Guardian označí potenciální problémy, aby je někdo mohl opravit. Je možné použít ho už během přípravy, ale také jako analýzu už zveřejněného obsahu, typicky na sociálních sítích, kde často najde celou řadu nesrovnalostí.

„Pro našeho klienta jsme pomocí Brand Guardian kontrolovali jejich fotobanku pro interní komunikaci. Snažili jsme se zjistit, jestli mají ve fotobance dostatečně vyrovnané genderové zastoupení podle jejich interních pravidel. Nástroj zjistil, že nemají a fotobanku si museli upravit. Pro dalšího klienta jsme analyzovali obsah na jejich sociálních sítích, ze kterých vyplynulo, že používají fotky hlavně bílých můžu ve věku od 22 do 39 let. Z jejich vlastní perspektivy nebylo toto zastoupení dostatečně rozličné, takže se na něj mohli na základě výsledků zaměřit,“ říká Tomáš Lojka.

Přední značky si uvědomují výhody nástroje Brand Guardian a testují jej v při kontrolách svých kreativních výstupů. Protože nástroj přebírá širší škálu opakujících se úkolů, přináší významnou efektivitu a uvolňuje ruce týmům, které se mohou více soustředit na inspirativní kreativitu nebo strategickou práci.

A výsledek používání nástroje v číslech? Brand Guardian prokázal, že ve srovnání s manuálním procesem ušetří týmům až 50 % práce. A díky tomu, že odstraňuje překážky při schvalování, mohou týmy vytvářet prostředky o 20 % rychleji. Lidé mají chybovost okolo 20 %, zatímco Brand Guardian se pohybuje mezi 0 až 0,5% chybovostí.

Text je placenou propagací agentury Wunderman Thompson