Brno ustavilo marketingovou radu, povedou ji Kateřina Jarošová a Petr Lesenský

V třináctičlenné radě, jež má hlídat efektivitu marketingových výdajů, mají většinu praktici.

Moravská metropole ustavila svou Radu pro marketing města Brna. „Odborná pracovní skupina, která se bude scházet každé dva měsíce, pomůže s definováním priorit, dlouhodobých cílů a tvorbou koncepčních dokumentů,“ oznámil magistrát. Rada sestává ze zástupců magistrátu, městských společností a akademického sektoru doplněných o odborníky z komerční sféry, kterých je v radě většina. Předsedkyní jmenovalo vedení města uvolněnou zastupitelku pro marketing Kateřinu Jarošovou, místopředsedou na základě nominace samotných marketérů Petra Lesenského, majitele agentury Lesensky.cz. Dalšími členy třináctičlenné marketingové rady jsou Čeněk Absolon, Alex Fiala, Jakub Geisler, Marek Hadra, Martin Horný, Filip Hrůza, Jakub Koudelka, Patrik Sýkora, Adam Šilhan, Adam ZbiejczukTomáš Zindulka.

„Kombinace interních odborníků z veřejné správy s profesionály z byznysu by měla přispět především k maximální efektivitě marketingových aktivit města,“ věření vedení Brna. Členové marketingové rady se na pravidelných zasedáních, která jsou v plánu šestkrát ročně, mají vyjadřovat k aktivitám města i dílčím projektům městských firem či příspěvkových organizací.

„Co se týče našich marketingových plánů pro příští čtyři roky, chceme klást důraz především na jednotnou image města. Zároveň se budeme snažit o to, aby rada byla maximálně efektivní. Proto bychom rádi využili každou příležitost, kterou spojení marketingu města Brna s jednotlivými městskými firmami a příspěvkovými organizacemi nabízí,“ uvedla předsedkyně Jarošová. „Nečekají nás lehké časy, o to víc bude potřeba každou investici do marketingu pečlivě promýšlet a vyhodnocovat,“ doplnil místopředseda Lesenský, který vedle toho působí od roku 2018 ve vedení Asociace public relations (APRA). „Pro odborníky z veřejné správy chceme být partnerem, který vždy nabídne konkrétní zpětnou vazbu podpořenou našimi zkušenostmi z komerční sféry.“