Buď reklama v ČT zůstane další dva roky, nebo Nova a spol. odsypou filmařům 2 % ze svého

Ve hře je i kompletní zákaz reklamy a teleshoppingu na zpravodajské ČT24 nebo na internetu ČT.

Zítra v šest večer se má sejít poslanecký volební výbor, který dá směr další debatě o reklamě ve vysílání veřejnoprávní České televize. Ve hře jsou dvě varianty, které na základě dřívějšího návrhu skupiny senátorů za ODS připravil resort ministra kultury Jiřího Bessera (TOP 09).

První varianta

Počítá s tím, že reklama na ČT zůstane ještě dva roky, do konce roku 2013, vyjma zpravodajské ČT24, odkud má zmizet jak reklama, tak teleshopping. Limit na ČT1 se snižuje z dosavadních 0,75 % na 0,5 %, na ČT2 a ČT4 zůstává 0,5 %. Reklamu by ČT nesměla dávat ani na svůj web.

ČT by další dva roky odváděla 40 % z výnosů reklamy a 25 % z teleshoppingu jednak do fondu kinematografie, jednak do fondu kultury. Zbylých 20 % z reklamy a 50 % z teleshoppingu by si nechávala na účtu, peníze by musela používat na digitalizaci svého archivu. O tomto účtu by dál rozhodovala vláda.

Taková varianta je nepřijatelná pro Novu a Primu, Nova to považuje za porušení dřívějších dohod o průběhu digitalizace, už dřív pohrozila arbitráží v případě ponechání reklamy na ČT a proti tomuto „nebezpečí“ vystupuje i ve vlastních zprávách.

Konkrétní ustanovení této varianty novely jsou následující (viz DOC):

 • Za den dokončení přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání v České republice se považuje 11. listopad 2011. To bude také hranice, od kdy se pravidla pro reklamu ČT změní.
 • Reklama ve vysílání ČT zůstává až do 31. prosince 2013.
 • Maximální čas vyhrazený reklamě se od 1. prosince 2012 na ČT1 snižuje z 0,75 % na 0,5 %, na ČT2 a sportovní ČT4 dosavadní limit 0,5 % zůstává.
 • Na ČT24 nesmí být žádná reklama ani teleshopping.
 • Za měsíc prosinec 2011 ČT převede 40% výnosu z reklam a 25% výnosu z teleshoppingu Státnímu fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie a 40% výnosu z reklam a 25% výnosu z teleshoppingu Státnímu fondu kultury České republiky, a to každému z těchto fondů nejpozději do konce měsíce ledna 2012. Zbylé části výnosu z reklam a výnosu z teleshoppingu za měsíc prosinec 2011 uloží Česká televize na svůj zvláštní účet, o němž rozhoduje vláda.
 • Od 1. prosince 2011 do 31. prosince 2013 ČT čtvrtletně převádí 40 % výnosu z reklam a 25 % výnosu z teleshoppingu Státnímu fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie a 40 % výnosu z reklam a 25 % výnosu z teleshoppingu Státnímu fondu kultury České republiky, a to každému z těchto fondů vždy nejpozději do konce následujícího kalendářního čtvrtletí za předchozí kalendářní čtvrtletí.
 • Zbylé části výnosu z reklam a výnosu z teleshoppingu ukládá Česká televize na svůj zvláštní účet, který spravuje. Prostředky uložené na tomto účtu použije Česká televize na správu, digitalizaci a zpřístupnění Archivu České televize a dále hradí z tohoto účtu prokázané účelně vynaložené náklady spojené s výběrem a se správou výnosů z reklam a výnosů z teleshoppingu.
 • Nakládání s tímto účtem schvaluje jako dosud vláda, vždy do 31. října předchozího kalendářního roku.
 • ČT nebude moci umísťovat reklamu (doslova „obchodní sdělení“) na své internetové stránky, pokud nejsou součástí audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání (míněno pokud nejsou součástí internetového vysílání klasického televizního programu).
 • Zakáže se teleshopping týkající se léčivých přípravků, které vyžadují registraci podle zvláštního právního předpisu, a teleshopping týkající se léčebných postupů.
 • ČT může zvýšit celkové množství reklamy vysíláním teleshoppingu až na 2 % denního vysílacího času na každém z uvedených programů, kromě ČT24.
 • Vysílání reklam a teleshoppingových šotů u provozovatele vysílání ze zákona v době od 19.00 hodin do 22.00 hodin nesmí překročit 6 minut v průběhu jedné vysílací hodiny na žádném z uvedených programů.

Druhá varianta

S první má společné, že České televizi zakazuje reklamu na webu a přelomové datum, kdy začnou nová pravidla platit, stanovuje na 11. 11. 2011.

Odlišné na této variantě je to, že by zcela zakázala teleshopping. Reklama na ČT1 by koncem letoška skončila, zůstala by jenom na ČT2 a ČT4, nejvýš 0,5 % na každém kanálu. ČT2 by všechny peníze z reklamy odváděla do státního fondu kultury, reklamní výnosy ČT4 by televize mohla použít jen na výrobu sportovních pořadů.

Fond kinematografie by místo České televize plnily hlavně komerční stanice. Ty by do něj musely odvádět 2 % z celkových svých ročních výnosů z reklamy. Týká se to celoplošných stanic, určitě tedy Novy, Primy a zřejmě i digitálního Barrandova.

Tato varianta je pro Novu schůdnější, sama minulý týden oznámila, že by ponechání reklamy na ČT2 a ČT4 podpořila.

Konkrétní ustanovení této varianty novely jsou následující (viz DOC):

 • ČT nebude moci umísťovat reklamu (doslova „obchodní sdělení“) na své internetové stránky, pokud nejsou součástí audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání (míněno pokud nejsou součástí internetového vysílání klasického televizního programu).
 • Zakáže se teleshopping týkající se léčivých přípravků, které vyžadují registraci podle zvláštního právního předpisu, a teleshopping týkající se léčebných postupů.
 • Česká televize čtvrtletně převádí výnosy z reklam vysílaných na programu ČT2 Státnímu fondu kultury ČR, a to vždy nejpozději do konce následujícího kalendářního čtvrtletí za předchozí kalendářní čtvrtletí. Výnosy z reklam vysílaných na programu ČT4 použije Česká televize na výrobu a vysílání pořadů se sportovní tematikou.
 • Za měsíc prosinec 2011 ČT převede výnosy z reklam vysílaných na programu ČT2 Státnímu fondu kultury České republiky nejpozději do konce měsíce ledna 2012.
 • Celoplošné, volně vysílající televize vyjma ČT, které vysílají filmy, jsou povinny odvádět poplatek z vysílání reklamy Státnímu fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie.
 • Poplatek činí 2 % z ročního základu, kterým jsou celkové výnosy stanice z reklamy; do základu poplatku se nezahrnuje daň z přidané hodnoty.
 • Za den dokončení přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání v České republice se považuje 11. listopad 2011.
 • Čas vyhrazený reklamě v televizním vysílání provozovatele vysílání ze zákona na programech ČT2 a ČT4 nesmí přesáhnout 0,5 % denního vysílacího času na každém z těchto programů, přičemž vysílání reklam nesmí v době od 19.00 hodin do 22.00 hodin překročit 6 minut v průběhu jedné vysílací hodiny na žádném z těchto programů.
 • Provozovatel vysílání ze zákona nesmí do vysílání na ostatních programech zařazovat reklamu s výjimkou reklamy zařazované do vysílání programu v přímém spojení s vysíláním kulturní či sportovní události, je-li vysílání takové reklamy nezbytnou podmínkou k získání práv k televiznímu vysílání sportovní či kulturní události. Tato pak nesmí přesáhnout 0,5 % denního vysílacího času, přičemž v době od 19.00 hodin do 22.00 hodin nesmí překročit 6 minut v průběhu jedné vysílací hodiny.
 • ČT nesmí do vysílání zařazovat teleshopping.