Bylo hlasování o Dvořákově bonusu zákonné? Rozhodnout musí soud, tvrdí Rada ČT

Zákonnost hlasování nemůže posoudit sněmovna, ale pouze soud, odepíší radní poslancům.

Pavel Matocha. Foto: Vojta Herout

Pavel Matocha předsedá Radě České televize, která je už rok nekompletní. Foto: Vojta Herout

Radní České televize nesouhlasí s volebním výborem poslanecké sněmovny, podle kterého Rada ČT loni rozhodla o manažerském bonusu pro generálního ředitele veřejnoprávní instituce Petra Dvořáka v rozporu se zákonem. Výklad sporu podle radních náleží jenom soudu.

Sněmovní volební výbor minulý měsíc seznal, že pro odhlasování každoroční manažerské odměny musí být podle zákona většina všech zvolených radních, pro schválený bonus ve výši 66 % jich ale loni v červnu hlasovalo pouze pět z celkových 11, kolik jich tehdy v radě bylo. Rada se při hlasování řídila tím, že na zasedání bylo devět jejích členů a pět hlasujících pro návrh proto brala jako většinu. Podle zákona ale odměnu generálního ředitele schvaluje nadpoloviční většina ze všech členů.

Usnesení tak podle výboru „nebylo přijato zjevně v souladu se zákonem“. Předseda Rady ČT Pavel Matocha naproti tomu na dnešní schůzi televizní rady argumentoval, že pro hlasování o bonusu stačí prostá většina, většina všech radních je podle něho třeba pouze při určování nárokové části mzdy.

Tuto argumentaci navrhoval i pro dopis, který se chystá televizní rada poslat volebnímu výboru, nakonec se v něm ale neobjeví. Místopředseda Rady ČT Pavel Kysilka totiž poznamenal, že podle něho je „i pohyblivá část součástí mzdy“. To tvrdil i generální ředitel Petr Dvořák. „Jestliže se bonus na mé výplatní částce objevuje jako součást mzdy, jedná se o mzdu. Jednoznačně v tomto bodu rada porušila zákon, protože hlasovala protiprávně,“ prohlásil ředitel. „Opět se dostáváme do situace, kdy právní ekvilibristika je nad zákon,“ zhodnotil dnes Matochovu argumentaci. Pokud by nakonec bylo loňské usnesení neplatné, dostane Dvořák zpětně plný bonus, který činí 2,42 milionu Kč, desetinásobek jeho měsíční mzdy.

Radní se nakonec usnesli na znění dopisu, které spor de facto odkládá. Rozhodnout o výkladu zákona podle nich nemůže ani rada, ani sněmovna. „Není v možnostech Rady ČT posoudit otázky zákonnosti hlasování, které může autoritativně rozhodnout pouze soud,“ stojí v usnesení, pro něž hlasovali všichni přítomní radní, jen René Kühn se zdržel. Radní Roman BradáčMartin Doktor se dnešní schůze neúčastnili, byli omluveni.

Předseda Matocha přitom v předchozí debatě připomněl, že podobně jako dnes kritizovali poslanci radu předloni, když někteří z nich tvrdili, že radní porušili zákon při odvolávání své dozorčí komise, přičemž následnou žalobu členů bývalé dozorčí komise proti odvolání loni soud zamítl.

Dubnové usnesení volebního výboru

Volební výbor Poslanecké sněmovny po rozpravě

  1. konstatuje, že usnesení Rady České televize č. 146/09/21 ze dne 23. 6.2021 nebylo přijato zjevně v souladu se zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, neboť pro přijetí návrhu, který je předmětem uvedeného usnesení, bylo třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů Rady České televize, avšak podle zápisu z 9. jednání Rady České televize ze dne 23. 6. 2021 pro přijetí usnesení hlasovalo pouze 5 členů Rady České televize, 1 hlasoval proti a 3 se hlasování zdrželi,
  2. žádá Radu České televize o informaci, jakým způsobem napravila postup uvedený v bodu I., na který byla upozorněna Volebním výborem,
  3. žádá Radu České televize o písemnou informaci, jakým způsobem bylo hlasováno o usneseních přijímaných Radou České televize v období od 1. ledna 2021 do 14. dubna 2022, a to do 30 dnů.

14. dubna 2022

„Termínová omluva“ kvůli schůzím jednou za měsíc

Spor se protahuje také v důsledku toho, že Rada ČT si před rokem na Matochův návrh odhlasovala, že bude standardně zasedat jen jednou za měsíc, narozdíl od schůzí každé dva týdny, jak bylo zvykem do té doby. Minulý měsíc se radní sešli 13. dubna, načež je den poté 14. dubna výbor vyzval k odpovědi na výše zmíněné výtky a požádal o další informace, to vše do 30 dnů. Znovu ovšem rada zasedla až dnes, tedy 18. května. Matocha proto musel mezitím zaslat výboru „termínovou omluvu“.

To poslanci na včerejším zasedání volebního výboru kritizovali. „Myslím, si, že 30 dní je dostatečně dlouhý termín, a myslím si, že Rada České televize pracuje v takových podmínkách, že se v tomto případě může sejít častěji než jednou za 40 dní. Považuji to za docela důležitou věc a myslím, že to je i otázka respektu Rady České televize k volebnímu výboru jako k jejímu kontrolnímu orgánu,“ prohlásil poslanec STAN Jan Lacina. Ten inicioval jak požadavek na nápravu loňského hlasování o Dvořákově bonusu, tak včerejší urgenci radě. Součástí usnesení, které poslanci výboru včera přijali, je konstatování, že rada nesplnila svoji povinnost, ač je ze své činnosti odpovědná právě poslanecké sněmovně.

Vinou poslanců je Rada ČT už rok nekompletní

Současná pře poslanců s radními o jedno konkrétní hlasování je součástí širšího sporu nad tím, kdy je neúplná Rada ČT usnášeníschopná. Ten vznikl v důsledku toho, že poslanci včas radu nedoplnili novými členy. Zákon totiž předepisuje, že rada má mít 15 členů, momentálně jich má jen 10, tedy pouze dvě třetiny předepsaného počtu. Už od loňského května přitom rada fungovala jen v 11 lidech, v září navíc skončil mandát Zdeňka Šarapatky a navíc byla sněmovnou z rady odvolána Hana Lipovská. Půl roku - od loňského září do letošního dubna - tak rada musela fungovat jen v devíti.

Před loňskými říjnovými volbami doplnění rady opakovaně obstrukcemi blokovala tehdejší opozice, tedy současná vládní pětikoalice. Před volbami tak chtěla zabránit tomu, aby své lidi do Rady ČT dosadilo tehdy vládnoucí ANO společně s SPD a KSČM. Po volbách ovšem ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Piráti - navzdory pohodlné většině ve sněmovně - zatím nedokázali odhlasovat nové radní. Teprve v únoru volební výbor vybral finalisty, načež z dubnového hlasování na plénu vzešel místo šesti kýžených jen jediný nový člen televizní rady. Nyní probíhá další pokus, finalisty další volby určili poslanci včera, k hlasování na plénu zřejmě dojde až v červnu.

Sdílejte