V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Bývalý šéf KSČM Svoboda opustil kolegium ředitele ČT, vadí mu tuhý centralismus v řízení

  • ČTK
  • 20. 03. 2012 08:48

Režisér Jiří Svoboda opustil funkci člena kolegia generálního ředitele České televize. Svoboda to dnes sdělil ČTK. Uvedl, že nemůže nadále spojovat své jméno se současným vývojem ČT. Pokládá jej za neslučitelný s představami, které má o veřejnoprávní kulturní instituci.

Organizační opatření šéfa ČT Petra Dvořáka, která začala platit od letošního ledna, podle Svobody zavedla tuhý centralismus v řízení. Rozhodování o tvorbě a osobní odpovědnost byla znovu nahrazena neprůhledným systémem hodnotitelů, uvedl Svoboda.

„Zdůrazňuji, že se vyjadřuji výhradně k oblasti hrané tvorby, procesu její iniciace a řízení, kde se cítím být kompetentní,“ sdělil. Návrat k systému tvůrčích skupin, jak působily za bývalého ředitele ČT Iva Mathé, se podle něj stal jen fikcí.

Zároveň upozornil, že personální obsazení funkcí takzvaných kreativních producentů nenaplnilo očekávání, že se bude jednat o nesporné umělecko-kritické autority. „Zejména pak v případech, kdy jde o lidi, dlouhá léta pracující v komerční televizi na pořadech intelektuálně i esteticky pokleslých, se nabízí předpoklad, že ČT bude uvažovat o natáčení sitcomů, soap (mýdlových) oper a nekonečných seriálů, které jsou doménou komerčních televizí,“ upozornil Svoboda.

Jako scénárista a režisér je Svoboda podepsán například pod filmy jako Sametoví vrazi, Zánik samoty Berhof nebo Skalpel, prosím!. Je bývalý poslanec Federálního shromáždění a bývalý předseda KSČM.

Dvořák sestavil kolegium, se kterým diskutuje o strategii rozvoje ČT, letos v lednu. Jeho členy jsou Mathé, někdejší programový ředitel ČT Jiří Pittermann, politický komentátor Jefim Fištejn a mediální analytik Milan Šmíd.

Šéf ČT Dvořák se Svobodovým názorem nesouhlasí, ale „jako tvůrce a režiséra si ho nepřestává vážit a jeho rozpracované projekty v rámci České televize hodlá ve výrobě podpořit“.

„Jiřího Svobody si jako tvůrce vážím, ale s jeho názorem ohledně výběrového řízení na šéfy tvůrčích producentských skupin a dalšího směřování tvorby České televize, který dnes prezentoval v médiích, nesouhlasím. Je mi líto, že odsuzuje způsob vedení výběrového řízení, které jsme se zcela záměrně snažili realizovat co nejotevřeněji, a přizvali jsme proto do hodnotících komisí i členy profesních organizací,“ uvedl Dvořák.

„Je mi také líto, že Jiří Svoboda odsoudil a znevážil výběr nových šéfů tvůrčích producentských skupin a nedal jim tak ani šanci, aby představili a začali prezentovat své vize o směřování České televize v oblasti vlastní tvorby, na základě kterých byli do svých pozic vybráni,“ doplnil.

„Je to nezadatelné právo každého člena kolegia generálního ředitele, který je pouze poradním orgánem. Já jsem pro to, aby se pokračovalo v nastavených změnách, situace v České televizi se stabilizovala a posuzovala až na základě konkrétních výsledků, které v tuto chvíli ještě nemáme. Potřebujeme trpělivost a dostatek prostoru pro dokončení procesu nastavených změn,“ podotkl člen kolegia Jiří Pittermann.

VYJÁDŘENÍ ČLENŮ HODNOTÍCÍCH KOMISÍ

Čestmír Kopecký, člen hodnotící komise hrané tvorby: „Nemám sebemenší pochybnosti o tom, že výběrové řízení proběhlo standardně a transparentně, a že jsme vybrali ty správné lidi. Stejně tak si stojím za tím, že systém producentských center je tím jediným správným, a že jedině tak mohou vznikat opravdu kvalitní věci.“

Miroslav Adamec, člen hodnotící komise hrané tvorby: „Proces výběru byl naprosto transparentní a až za nějakou dobu se ukáže, jakou míru kompetencí poskytne programová rada nově jmenovaným kreativním producentům, teprve pak bude moct být řeč o jakémkoli centralismu. Krok pana režiséra Svobody tak vnímám jako unáhlený a možná pramení z faktu, že měl v celém procesu své „koně“, jejichž umístění nevyšlo. Koňů je ale bohužel více, než je pastvin.“

Ljuba Václavová, členka hodnotící komise dokument, publicistika, vzdělávání: „Rozhodnutí pana režiséra Svobody nerozumím. Za sebe mohu jen říci, že výběrové řízení pro oblast dokumentu, publicistiky a vzdělávání proběhlo zcela transparentně, vedení ČT v čele s Petrem Dvořákem zcela přijalo všechna naše doporučení a nedošlo mezi námi k sebemenšímu rozporu. Přístup nového vedení ČT vnímám – z hlediska komunikace s profesními organizacemi – naopak jako velmi otevřený a zcela nesrovnatelný s přístupem bývalého vedení.“

Olga Sommerová, členka hodnotící komise dokument, publicistika a vzdělávání: „Princip producentských skupin vypadá nadějně. Z přihlášených padesáti kandidátů jsme dle nejlepšího svědomí a svých profesních zkušeností vybrali nejpozoruhodnější projekty a ty doporučili. Vedení České televize přijalo všechny naše favority na funkci šéfproducentů.“

Zdroj: ČT